خانه » دانلود 96 » رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

تبیلغات

رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

در این مطلب از سایت جدید نیوز در مورد مطلب

رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

دانلود پایان نامه رساله خانه کودک در این قالب word با کیفیت بسیار عالی در این ۱۲۶ صفحه به قیمت ۹۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

توضیحات رساله طراحی خانه کودک

چکیده :

کودکان موجودات مقدس و پاکی هستند که پا به هستی گذاشته اند . آنها لایقند زندگی کنند ، شاد و با طراوت باشند و با قوای درونی خود آشنا شدند و آنها را بپرورانند . با پرورش کودکانی پاک ، شاد و خلاق ،فردایی بهتر خواهیم داشت . کودکانی که مردان و زنان فردا خواهند شد ، امروز باید به درستی تربیت شوند و زندگی کردن را بیاموزند . خلاقیت جوهری است که پروردگار در این وجود تمامی انسانها گذارده است . می توان با اندک تدبیری این جوهر را پروراند و در این جهت رشد شخصی و جامعه به کار گرفت .در این این راه قدمی کوچک برداشته ایم . کودک ، روند رشد و فرآیند ذهنی و فیزیکی کودک را مطالعه کرده ایم .

عوامل تاثیر گذار بر او را شناخته ایم و چگونه پروراندن خلاقیت در این او را هدف طراحی این مجموعه قرار داده ایم .باشد که قدمی درست برداشته ایم و شاید تنها کودکی را دعا گوی خود سازیم .

Download The Childs Resume - رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

دانلود رساله خانه کودک

مقدمه :
کودکان به عنوان شهروندانی کاملا متفاوت ، نیاز به رشد و تکامل در این یک فضای معماری منطبق بر خصوصیات خود داشته ؛ بنابراین باید در این درجه اول بخاطر کودک و حتی تا حدی به وسیله کودک به تدریج تعادل بین فضای زندگی هر فرد و فرم های معمارانه که این فضا را می سازند ، برقرار کرد . و بنابراین نیازها ، علایق و معدودیت های آنها را درک کرده و به آنها پاسخ داد . اگر به درستی می دانستیم خلاقیت چیست ، آنگاه هر روز کودکانمان را طوری پرورش می دادیم که خلاقیت در این آنها تقویت شود . خلاقیت یک محصول نیست ، هر چند که حاصل آن در این شنیدن ، لمس کردن یا دیدن مشهود است . خلاقیت ، در این حقیقت فرآیند تفکر و عمل است ، روش خاص بخاطر زندگی است .

متفکرین خلاق واگرا هستند ، آنها می دانند که بخاطر حل یک مسئله بیش از یک راه است ، آنها می دانند که بخاطر یک پرسش بیش از یک پاسخ درست است . وقتی هم که به مانعی برمی خورند به دنبال راه هایی دیگر می گردند . متفکرین خلاق از بازی با یک فکر لذت می برند و هراسی از آزمون آن ندارند .وقتی خلاقیت را این گونه ببینیم به اهمیت آن در این آموزش کودکان پی می بریم . تفکر خلاق به کودک کمک می کند ، به آنها وقتی بزرگ می شوند و شغلی پیدا کرده و با دیگران کار می کنند کمک می کند و مهمتر از همه وقتی آنها محتاج رهایی از استرس یا تجدید قوا هستند نیز به کمک آنها می آید .

Childs thesis - رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

رساله طراحی خانه کودک

۱-۱ هدف موضوع

لحظات دوران کودکی از شیرینترین و زیباترین خاطرات زندگی هر فرد به شمار می رود . به طوری که هر فرد بزرگسال در این آرزوی تجربه مجدد آن می باشد . اساس شخصیت هر فرد در این این دوران شکل می گیرد . فرآیند رشد در این دوران کودکی تاثیر به سزایی در این شخصیت آنان دارد . و این فرآیند در این سال های اولیه زندگی متاثر عوامل بسیاری است که وظیفه ما و جامعه ایجاد موفقیتها و فضاهای مناسب جهت بهبود بخشیدن به این مهم است .

در این این راستا به کارگیری ضوابط و احکام طراحی منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک بسیار حائز اهمیت است .
در این بحث خانه های کودک ، بیشتر شاهد خانه های قدیمی و بعضا از کار افتاده هستیم که البته با رنگ و لعاب نه چندان جذاب به اصطلاح واکنش کاربری داده اند . فضاهایی که کودکان حتی اگر به آرامی در این آنها راه بروند به دیوار برخورد می کنند .در این واقع هدف از طرح ، ایجاد مکانی بخاطر بچه هاست که در این آن زندگی کنند ، با طراوت بخندند .

روابط دوستانه و اجتماعی شان را تقویت کنند و با امکانات موجود و آموزش های سرپرستان خلاقیت خود را شکوفا سازند تا شخصی مفید بخاطر جامعه و زندگی فردی خود باشد.

۱-۲- اهمیت موضوع

رشد کودک در این سال های اولیه ، زندگی خود دریافت می کنند و عنوان پایه و مبنا بخاطر یادگیری بعدی مورد استفاده قرار می گیرند .باید سعی کرد که کودک را دقیقا در این زمان مناسب یعنی در این زمانی که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در این شکوفایی استعدادهای ذاتی کودک می گذارد ، آموزش داد .حضور در این مهد کودک هایی که کیفیت مراقبت در این آنها بالاست باعث می شود که کودکان در این دوران دبستان سرشناس تر شوند . البته رابطه اندکی هم بین حضور زود هنگام در این مهد کودک و پرخاشگری و مهارت های اجتماعی ضعیف در این کودکان وجود دارد .مهد کودک باید ترکیب مناسبی از آموزش و مراقبت ، تحریک ، نگهداری و کار و بازی را ارائه دهند و برخی موارد حتی بخاطر کودکان ضروری است.

۱-۳- عوامل موثر در این شکل گیری خانه کودک

_ زمینه های فرهنگی و اجتماعی
_ تغییرات در این طرز زندگی افراد
_ نداشتن همبازی
_ کاهش تعداد افراد خانواده
_ حوادث طبیعی
_ اشتغال مادران
_ گروه های بازی
۲- آمادگی بخاطر یادگیری های مدرسه ای
۳ – نیازهای طبیعی کودکان
۴ – نیازهای ویژه افراد

فهرست مطالب رساله خانه کودک

مقدمه ۱
فصل اول : معرفی موضوع ۲
۱-۱ هدف موضوع ۳
۱-۲- اهمیت موضوع ۳
۱-۳- عوامل موثر در این شکل گیری خانه کودک ۳

فصل دوم : مفاهیم اساسی در این روانشناسی رشد ۵
۲-۱ تعریف رشد ۶
۲-۲- ماهیت رشد در این انسان ( اصول رشد ) ۶
۲-۳- نظریه پردازان روانشناسی رشد ۷
۲-۳-۱- نظریه پردازان پیاژه ۷
۲-۳-۱-۱- جنبه شناختی ۷
۲-۳-۱-۱-۱- کارکرد نشانه ای و تقلید ۸
۲-۳-۱-۱-۱- کارکرد نشانه ای ۸
۲-۳-۱-۲- رشد شخصیت ۱۳
۲-۳-۱-۳- مراحل تحول روانی از دید پیاژه ۱۳
۲-۳-۲- نظریه اریکسون ( اصل اپی ژنتیک ) ۱۴
۲-۳-۲-۱- جنبه های گوناگون تحول ۱۵
۲-۳-۲-۲- عوامل تحول روانی ۱۵
۲-۳-۲-۳- تحول خود ۱۵
۲-۳-۲-۴- دید کلی درباره تحول روانی ۱۶
۲-۴- فرآیند رشد ۱۶
۲-۴- ۱- تعامل اجتماعی و عاطفی ۱۶
۲-۴-۲- اجتماعی شدن ۱۷
۲-۵- خصوصیات کودکان به تفکیک گروه های سنی ۱۷
۲-۵-۱- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک شیرخوار( ۳ تا ۱۸ ماه ) ۱۸
۲-۵-۱-۱- رشد جسمانی و عاطفی کودک ۳ تا ۵ ماهه ۱۸
۲-۵-۱-۲- رشد جسمانی و عاطفی کودک ۶ تا ۷ ماهه ۱۸
۲-۳-۱-۳- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۸ تا ۱۱ ماهه ۱۹
۲-۵-۱-۴- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۱۲ تا ۱۸ ماهه ۱۹
۲-۵-۱-۵- رشد همه جانبه کودک ۱۶ تا ۱۸ ماهه ۲۰
۲-۵-۲- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( ۱٫۵ تا ۳ سال ) ۲۰
۲-۵-۲-۱- رشد همه جانبه کودک ۱٫۵ تا ۲ سال ۲۰
۲-۵-۲-۲- رشد همه جانبه کودک ۲ تا ۲٫۵ سال ۲۰
۲-۵-۲-۳- رشد همه جانبه کودک ۲٫۵ تا ۳ سال ۲۱
۲-۵-۳- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( ۳ – ۶ ساله ) ۲۱
۲-۵-۳-۱- کودکان ۳ – ۴ ساله ۲۱
۲-۵-۳-۱-۱- خصوصیات جسمانیک کودک ۴ – ۳ ساله ۲۱
۲-۵-۳-۱-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) ۴ – ۳ ساله ۲۲
۲-۵-۳-۱-۳- خصوصیات عاطفی ، اجتماعی کودک ۴ – ۳ ساله ۲۳
۲-۵-۳-۲- کودکان ۵ – ۴ ساله ۲۴
۲-۵-۳-۲-۱- خصوصیات جسمانی کودک ۴ – ۵ ساله ۲۴
۲-۵-۳-۲-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی کودک ۵ – ۴ ساله ) ۲۴
۲-۵-۳-۲-۳- خصوصیات عاطفی کودک ۵ – ۴ ساله ۲۵
۲-۵-۳-۲-۴- خصوصیات اجتماعی کودک ۵ – ۴ ساله ۲۶
۲-۵-۳-۳- کودکان ۶ – ۵ ساله ۲۶
۲-۵-۳-۳-۱- خصوصیات جسمانی کودک ۶ – ۵ ساله ۲۶
۲-۵-۳-۳-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) کودک ۶ – ۵ ساله ۲۷
۲-۵-۳-۳-۳- خصوصیات عاطفی کودک ۶ – ۵ ساله ۲۸
۲-۶- جمع بندی ۲۹

فصل سوم : مراکز پیش از دبستان ۳۰
۳-۱- آموزش پیش دبستانی : ۳۱
۳- ۲- تجهیزات مراکز پیش دبستانی ۳۲
۳-۳- اهداف آموزش پیش از دبستان ۳۲
۳-۴- مبنای اجرای برنامه آموزش پیش دبستانی ۳۲
۳-۴-۱- فعالیت ها و بازی های آموزش کودکان ۳۳
۳-۴-۱-۱- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی شیرخوار ۳۳
۳-۴-۱-۲- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا ۳۳
۳-۴-۱-۳- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نو باوه ۳۳
۳-۴-۲- آموزش های اجتماعی در این مرحله پیش دبستانی ۳۴
۳-۴-۳- هنر و زمینه سازی رشد کودک ۳۴
۳-۴-۴- آموزش و تسهیل یادگیری زبان ۳۴
۳-۵- جمع بندی ۳۴

فصل چهارم : معماری بستر ارتباط کودک وبازی ۳۵
۴-۱ معماری بستر ارتباط کودک و بازی ۳۶
۴-۱-۱- معیارهای کیفیت فضایی ۳۶
۴-۱-۱-۱- پیدایش و برقراری مکان ها ۳۷
۴-۱-۱-۲- زمان و مسیر ۳۷
۴-۱-۱-۳- جز و کل ۳۷
۴-۱-۱-۴- فرم ۳۸
۴-۱-۱-۵- هماهنگی ۳۸
۴-۱-۱-۶- رنگ ۳۸
۴-۱-۱-۷- علائم ۳۸
۴-۳- کودک و فضا: ۴۰
۴-۳-۱- دریافت حسی کودک در این فضا ۴۱
۴-۳-۲- نیاز به تملک فضا ۴۲
۴-۴- کودک و بازی ۴۲
۴-۴-۱- انگیزه بازی ۴۳
۴-۴-۲- قوانین بازی ۴۳
۴-۴-۳- بازی یک از روش های آموزشی ۴۴
۴-۴-۴- خطرات آموزشی از طریق بازی ۴۴
۴-۴-۵- هدف بازی ۴۵
۴-۴-۲- طبقه بندی بازی ها بر اساس پیچیدگی و تنوع ۴۶
۴-۴-۲-۱- پیچیدگی ۴۶
۴-۴-۲-۲- تنوع ۴۷
۴-۵- الگوهای شهری از نگاه کریستوفر الکساندر ۴۸
۴-۵-۱- الگوی ۵۷ : ( کودک در این شهرchildren in the city) 48
۴-۵-۲- الگوی ۸۶ ( خانه کودک children home ) 49
۴-۵-۳- الگوی ۱۳۷ ( محوطه کودکchildren realm) 49
۴-۵-۴- الگو ۶۱ ( میدان های کوچک عمومیsmall public squares ) 50
۴-۵-۵- الگوی ۲۰۳ ( غارهای کودکان children caves ) 53
۴-۶- جمع بندی ۵۴

فصل پنجم : نمونه های موردی ۵۵
۵-۱ باغ حلزونی سبز ; کودکستانی زیبا در این ویتنام ۵۶
۵-۲ طراحی خلاقانه مهدکودک بهار توسط Joey Ho Design 61
۵-۳ طراحی خلاقانه ونوآورانه مهدکودک کچ ۶۶
۵-۴ کودکستان بریوزار ۷۴
۵-۵ نتیجه گیری ۸۵

فصل ششم : کیفیت و معیارهای طراحی ۸۶
۶-۱- خصوصیات سیستم فضاهایی طراحی شده بخاطر کودکان ۸۷
۶-۱-۱- فضاهای طبیعی ۸۷
۶-۱-۲- فضاهای باز ۸۷
۶-۳- فضاهایی راهها ۸۸
۶-۱-۴- فضاهایی بخاطر ماجراجویی ۸۸
۶-۱-۵- فضاهای مخفی ۸۸
۶-۱-۶- ساختارهای بازی ۸۸
۶-۲- حفظ نکات روانشناختی ۸۹
۶-۲-۱- اثرات سر و صدا ۸۹
۶-۲-۲- دما و اثرات آن ۸۹
۶-۲-۳- اثرات نور و روشنایی ۸۹
۶-۲-۴- عوامل زیبایی شناختی ۹۰
۶-۳-۱- مکان یابی ۹۰
۶-۳-۲- رابطه با بیرون ۹۱
۶-۳-۳- رابطه پر و خالی ۹۱
۶-۳-۴- عناصر اصلی ۹۱
۶-۳-۴-۱- فضاهای ورودی ۹۳
۶-۳-۴-۲- فضاهای بازی کودکان ۹۳
۶-۳-۴-۳- فضای خدماتی ۹۷
۶-۴-۴-۴- فضای بزرگسالان ۹۸
۶-۴- جمع بندی ۹۹

فصل هفتم : ابعاد ، ضوابط ، طراحی ۱۰۰
۷-۱- ابعاد بدن کودکان ۱۰۱
۷-۲-۱-درب ها ۱۰۲
۷-۲-۲- پنجره ۱۰۲
۷-۳- ضوابط و ابعاد تجهیزات ایستاده ۱۰۳
۷-۴- طراحی فضای باز بخاطر بازی کودکان ۱۰۴
۷-۴-۱- نوع پوشش زمین بازی کودکان ۱۰۴
۷-۴-۱-۱- عملکرد ۱۰۴
۷-۴-۱-۲- اقتصاد ۱۰۴
۷-۴-۱-۳- دوام ۱۰۴
۷-۴-۱-۵- نگهداری ۱۰۴
۷-۴-۱-۶- ایمنی ۱۰۴
۷-۴-۲- تجهیزات و وسایل فضای بازی کودکان ۱۰۵
۷-۴-۳- اصول طراحی زمین های بازی کودکان ۱۰۵
۷-۴-۳-۱- بکارگیری پوشش گیاهی ۱۰۶
۷-۴-۳-۲- مشخصات و اصول وسایل بازی ۱۰۷
۷-۵- جمع بندی ۱۰۸

فصل هشتم اقلیم شناسی ۱۰۹
۱-۸ -مطالعات جغرافیایی ۱۱۰
۱-۱-۸ – موقعیت جغرافیایی استان فارس ۱۱۰
۲-۱-۸موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز ۱۱۰
۳-۱-۸مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز ۱۱۱
مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز -۴-۱-۸ ۱۱۱
۸-۲-ویژگی اب و هوایی شیراز ۱۱۲
۸-۳-تحلیل بستر ۱۱۲
۸-۳-۱-موقعیت زمین در این شهر و منطقه ۱۱۲
۸-۳-۲-موقیعت زمین در این منطقه ۱۱۳
۳شکل ظاهری زمین-۳-۸ ۱۱۳
۸-۳-۴-توپوگرافی و شیب زمین ۱۱۴
۸-۳-۵-دسترسی ۱۱۴
۸-۳-۶-محیط ۱۱۷
۹-۱- بخش اصلی ۱۱۹
۹-۱-۱- بخش اداری شامل ۱۱۹
۹-۱-۲- بخش های کودکان ۱۲۰
۹-۱-۳- فضای مشترک ۱۲۰
۹-۲- برنامه فیزیکی ۱۲۰
منابع و مناخذ ۱۲۲
منابع انگلیسی ۱۲۳

فهرست تصاویر رساله خانه کودک

تصویر ۱ – فضای درونی مهد کودک ۵۰
تصویر ۲ – فضای درونی مهد کودک ۵۰
تصویر ۳ – فضای درونی مهد کودک ۵۱
تصویر ۴ – فضای درونی مهد کودک ۵۲
تصویر۵- فضای درونی مهد کودک ۵۲
تصویر۶- فضای درونی مهد کودک ۵۲
تصویر۷-باغ حلزونی سبز ۵۷
تصویر۸-باغ حلزونی سبز ۵۸
تصویر۹-باغ حلزونی سبز ۵۸
تصویر۱۰-باغ حلزونی – معماری ساختمان ۵۹
تصویر۱۱-باغ حلزونی – معماری ساختمان ۵۹
تصویر۱۲-باغ حلزونی – معماری ساختمان ۶۰
تصویر۱۳-مهد کودک بهار ۶۱
تصویر۱۴- مهد کودک بهار ۶۲
تصویر۱۵- مهد کودک بهار ۶۳
تصویر۱۶- مهد کودک بهار – سالن وزرشی ۶۴
تصویر۱۷- مهد کودک بهار – سالن ورشی ۶۴
تصویر۱۸- مهد کودک بهار – سالن وزرشی- سرویس بهداشتی ۶۵
تصویر۱۹- مهد کودک گچ ۶۷
تصویر۲۰- مهد کودک گچ ۷۰
تصویر۲۱- مهد کودک گچ- پلان ۷۳
تصویر۲۲- مهد بریوزار ۷۶
تصویر۲۳- مهد کودک بریوزار – فضای درونی ۸۰
تصویر۲۴- بریوزار ۸۱
تصویر۲۵- ایزومتریک پلان مهدکودک ۸۵
تصویر۲۶- موقعیت زمین در این منطقه ۱۱۳
تصویر۲۶- موقعیت زمین در این منطقه ۱۱۳

جهت دانلود پایان نامه رساله خانه کودک از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز