خانه » دانلود 96 » روش های نوین تدریس

تبیلغات

روش های نوین تدریس

روش های نوین تدریس

در این مطلب از سایت جدید نیوز در مورد مطلب

روش های نوین تدریس

methodsofteaching 160525075658 thumbnail 4 300x175 - روش های نوین تدریس

methodsofteaching 160525075658 thumbnail 4 - روش های نوین تدریس

 

 

 

روش های نوین تدریس

 

 

 

  روش کنفـــــرانس (گــــرد هم آیی)

 

این روش با روش سخنرانی تفاوت دارد زیرا در این روش سخنرانی، معلم مسئول دادن اطلاعات به دانش آموزان است. در این حالیکه در این این روش اطلاعات توسط دانش آموزان جمع آوری و ارائه می گردد. این روش می تواند مشخص کند که دانش آموزان تا چه اندازه می دانند. این روش یک موقعیت فعال بخاطر یادگیری به وجود می آورد. نقش معلم در این کنفرانس صرفاً هدایت و اداره کردن جلسه و جلوگیری از مباحثاتی است که منجر به انحراف از موضوع کنفرانس و روال منطقی آن شود. این روش بخاطر کلیه دروس وسنین مختلف کاربرددارد.

 

 روش شاگــــرد ـ استــــادی

 

قدمت این روش به زمانی که انسان مسئولیت آ موزش دهی انسانهای دیگر را چه از طریق غیررسمی و چه از طریق رسمی به عهده گرفت ،می رسد .و قدمت آن به صدر اسلام برمی گردد مسجد نخستین موسسه ای بود که چنین سیستمی را بخاطر تعلیم و تربیت مسلمانها به کار برده است.

از روشهای تعلیمی که در این روش شاگرد ـ استادی حائز اهمیت است , روش حلقه یا مجلس است,

که پیامبر عظیم الشان اسلام از روش به مردم آن زمان آموزش می داد. همه افراد در این کودکی دوست دارند نقشی غیر از نقش واقعی خود بازی کنند , روش شاگرد ـ استادی به این نقش خیالی, جامه عمل می پوشاند. در این این روش به دانش آموزان اجازه داده می شود که نقش معلم را ایفا کنند. هدف اساسی این روش آن است که شاگرد , معلم گردد و از طریق تجارب تازه و ارزشمندی به دست آورد .در این این روش ,در این صورت فقدان معلمان متخصص, تعداد زیادی از دانش آموزان مهارت خاص را آموخته اند و می توان از آنها استفاده کرد.

 

  روش چند حســـی ( مختلط )

 

استفاده از روش مستلزم به کار گرفتن همه حواس است و جریان یادگیری از طریق تمام حواس صورت می گیرد . از طریق کار بست این روش می توان , مطالب و مهارتها را درک کرد , ارتباط موثرتری برقرار کرد , مهارتها و مطالب را از یک موقعیت به موقعیت دیگر تعمیم داد. در این یادگیری روش چند حسی به طور کلی از همه حواس استفاده می شود, به بیان دیگر ,یادگیری بصری که      ۷۵ % از مجموع یاد گیری ما از طریق دیدن است , یادگیری سمعی که ۱۳ % از مجموع یادگیری ما از طریق شنیدن است , لمس کردن , که ۶% از مجموع یادگیری ما از طریق لمس کردن است , چشیدن که ۳% از مجموع یادگیری ما از طریق چشیدن است و بوییدن که ۳% از مجموع یادگیری از طریق است.

 

 روش حل مسئلــــه

 

این روش یکی از روشهای فعال تدریس است. اگر نظام آموزشی بخواهد توانایی حل مسئله را به دانش آموزان یاددهد, (البته مسئله به معنی مشکل و معضل نیست, به بیان دیگر مسئله موضوعی نیست که بخاطر ما مشکل ایجاد کند, بلکه رسیدن به هدف در این هر اقدامی, به نوعی حل مسئله است, (خورشیدی , غندالی , موفق, ۱۳۷۸) در این این روش آموزش در این بستر پژوهش انجام می شود و منجر به یادگیری اصیل و عمیق و پایدار در این دانش آموزان می شود. در این این روش ابتدا معلم باید مسئله را مشخص, سپس به جمع آوری اطلاعات توسط دانش آموزان پرداخته شود,

و بعد از جمع آوری اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده دانش آموزان فرضیه سازی و در این نهایت فرضیه ها را ازمون و نتیجه گیری شود.

اگر روش حل مسئله درست انجام شود می تواند منجر به بارش یا طوفان فکری گردد. یعنی اگر معلم روش تدریس حل مسئله را به درستی انجام دهد, دانش آموزان می کوشند تا بخاطر حل مسئله با استفاده از تمام افکار و اندیشه هایی که دارند, در این کلاس راه حلی بیابندو آن را ارائه دهند. به بیان دیگر اگر معلم در این روش تدریس حل مسئله به درستی عمل کند, منجر به روش تدریس بارش مغزی نیز می شود. به طور کلی اگر نظام آموزش و پروش بخواهد در این جهت تقویت زمینه های بالقوه خلاقیت نقش مهمی ایفا کند همانا بست روشهای تدریس حل مسئله و بارش فکری در این کلاس درس توسط معلمان است.

 

 روش پـــــروژه ای

 

روش تدریس پروژه ای به دانش آموزان امکان می دهد تا قدرت مدیریت, برنامه ریزی و خود کنترلی را در این خودشان ارتقاء بخشند. در این این روش دانش آموزان می توانند با توجه به علاقه ی خود موضوعی انتخاب و به طور فعالانه در این به نتیجه رساندن آن موضوع شرکت نمایند. براین اساس در این این روش دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه به طور منظم و مرحله ای کاری را درس انجام دهند و این روش باعث تقویت اعتماد به نفس در این دانش آموزان می شود زیرا بین آنها و معلم رابطه صحیح آموزشی بر قرار است و در این نهایت این روش باعث تقویت همکاری, احساس مسئولیت, انضباط کاری صبر و تحمل در این انجام امور و تحمل عقاید دیگران و مهارتهای اساسی پژوهش در این دانش آموزان می شود .

 

شیوه بازگویـــی

 

بازگویی شیوه ای است که معلم بکار می برد تا فرگیر را در این بیاد سپردن اشعار, قواعد, فرمولها, تعاریف و اصطلاحات تشویق کند. در این بازگویی معمولاً معلم از دانش آموز انتظار دارد که موضوع بیاد سپرد را کلمه به کلمه بیان کند. شیوه بازگویی مطالب, با آنکه اغلب در این کلاسها مورد استفاده قرار می گیرد, ولی متاسفانه ضرورتاً دلالت بر تحقق یادگیری نمی کند. کاربرد این شیوه تنها نشان می دهد که دانش آموز مطالب مورد نظر را بیاد سپرده است. گاهی هدف معلم اساساً این است که دانش آموز موضوعی را بخاطر بسپارد تا بخاطر درک مفهوم خاصی از آن را بکار برد, در این این روش صورت بکار گرفتن این شیوه ممکن است مفید باشد.

 

 شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ

 

شیوه پرسش و پاسخ شیوه ای است که معلم به وسیله آن فراگیر را به تفکر در این باره مفهومی جدید یا بیان مطالبی فرا گرفته شده نشویق می کند. معلم, وقتی که می خواهد مفهوم دقیقی را در این کلاس مطرح نماید یا توجه فراگیران را به موضوعی جلب کند شیوه پرسش و پاسخ را به کار می برد و نیز بدین وسیله فراگیر را تشویق می کند تا اطلاع خود را درباره موضوعی بیان کند ممکن است بخاطر مرور کردن مطالبی که قبلاً تدریس شده اند مفید باشد, یا وسیله خوبی بخاطر ارزشیابی میزان درک فراگیر از مفهوم مورد نظر باشد.

 

 
 شیــــوه نمایشــــی

 

در این این شیوه معلم معمولاً, بخاطر فهماندن مطلبی خاص به فرا گیران, از وسایل و اشیاء گوناگون استفاده می کند. در این صورتی که معلم نتواند بخاطر فهماندن مطلب درسی آزمایش انجام دهد, شیوه نمایشی می تواند شیوه خوبی بخاطر روشن تر کردن مفهوم بخاطر فراگیران باشد.

 

  شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل )

 

آزمایش فعالیتی است که در این جریان آن فراگیران با به کار بردن وسایل و مواد بخصوصی در این باره مفهومی خاص عملاً تجربه کسب می کنند. آزمایش معمولاً در این آزمایشگاه انجام میگیرد, اما نداشتن آزمایشگاه مجهز یا وسایل مناسب در این مدرسه نباید دلیلی بخاطر انجام ندادن آزمایش در این کلاس وسایل بسیار ساده ای لازم است که معلم و حتی دانش آموز می تواند به آسانی آنها را تهیه کند. آزمایش, گاهی به منظور آشنا کردن دانش آموزان با جنبه های عملی یک مفهوم, مورد استفاده قرار می گیرد.

بخاطر اینکار معلم دستور عمل انجام آزمایش را در این اختیار فراگیران می گذارد

و انتظار دارد که دانش آموزان با استفاده از دستور کار سرانجام به نتیجه یکسانی برسند. در این موارد دیگر آزمایش به منظور فراهم آوردن محیطی مناسب بخاطر حل مسئله تلقی می شود. در این اینصورت معلم جهت کلی فعالیت را مشخص می کند و فراگیران را بر آن می دارد تا در این اجرای آزمایش به طور مستقل تصمیم گیری و نتیجه گیری کنند. آزمایش بخاطر تدریس مفاهیم علوم تجربی به ویژه فیزیک, بسیار لازم است و بدون آن دانش آموز نمی تواند مفاهیم مورد نظر را به درستی فراگیرد.

 

شیــــوه گـــــردش علمـــــی

 

گردش علمی به دانش آموزان امکان می دهد که از طریق مشاهده طبیعت, وقایع, فعالیت ها, اشیاء و مردم تجزیه علمی بدست آورد. در این گردش علمی دانش آموزان با مشاهده واقعیتها می توانند مفاهیمی را که در این در این کلاس مورد بحث قرار می گیرد, بهتر در این ذهن خود بپرورانند و معلم می تواند با استفاده از شیوه کنجکاوی فراگیران را درباره موضوعی خاص بر انگیزد. در این بعضی موارد, می توان از گردش علمی بخاطر جمع آوری اطلاعات لازم بخاطر انجام گرفتن آزمایش, یا یک پروژه, بهره گرفت. مثلاً اگر هدف درس( شناختن کانیهای دارای ارزش اقتصادی ) باشد می توان دانش آموزان را به چند معدن برد تا کانیهای مختلف را جمع آوری کنند و آنها را در این کلاس, بعد از آزمایشهای لازم, بشناسند

 

استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری

 

استفاده از منابع دیداری و شنیداری در این تدریس را در این حقیقت نمی توان شیوه مستقل و مجزا دانست. معلم در این هر گونه تدریسی میث تواند از وسایل دیداری و شنیداری کمک بگیرد. گاهی می توان در این تدریس از وسایلی نظیر رادیو , تلویزیون و ضبط و پخش صوت, نمودار و نقشه استفاده کرد. مثلاً معلم در این هنگام سخنرانی ممکن است از عکس استفاده کند, یا بخاطر نمایش دادن یک رابطه علمی از نمودار کمک بگیرد. در این مواردی که معلم می خواهد یک موضوع اجتماعی را تدریس کند, ممکن است بحث رادیویی مناسبی را که روی نوار ضبط شده است بخاطر فراگیران پخش کند.به طورکلی کاربرد صحیح منابع دیداری و شنیداری بخاطر بر انگیختن کنجکاوی دانش آموزان و تشویق آنها به فراگیران بسیار موثر است.

 

 الگــــوی کاوشگــــری به شیوه حقـــــوقی

 

این الگو بخاطر کمک به دانش آموزان در این بررسی مسایل اجتماعی از قبل عدالت , برابری, فقر, قدرت, تقویت رشد عمومی و اجتماعی آنها بخاطر توجیه و حل اینگونه مسایل به شیوه مذاکره است. در این این الگو معلم آغازگر, کنترل کننده جو بخاطر ایجاد یک فضای مثبت کاری و عقلی, باز و پویا است و به فراگیران تفهیم می کند که یکدیگر را مستقیم ارزیابی ننمایند, و به عقاید و نظرات همدیگر احترام بگذارند.

این الگو بیشتر بخاطر دوره های دبیرستان و دانشگاه کاربرد دارد

و در این نهایت باعث تقویت روحیه همدلی, قضاوت منطقی در این خصوص مسائل اجتماعی تحلیل مناسب مسائل روز و تقویت کار دسته جمعی در این دانش آموزان می شود. مثال: فرض کنید بعضی از دانش آموزان با سهمیه ای شدن کنکور سراسری مخالف هستند , معلم از طریق شرکت سهامی فکر با دانش آموزان به بررسی این مهم می پردازد و در این نهایت به کمک خود دانش آموزان آنها را قانع می نماید.

 

 
 الگــــــــوی ایفای نقش

 

هدف این الگو ,رشد همدلی با دیگران و بررسی مسایل وواقعیت ها و ارزشهای اجتماعی در این عمل است. این الگو می تواند باب افتتاح گفتگو در این باره ی ارزشها و چگونگی اثر آنها در این زندگی روزانه باشد . در این این الگو معلم مسئول شروع و هدایت دانش آموزان است. به نحوی که آنها را قادر به تحلیل رفتار, ارزشهای فردی, همدلی, حل مسائل میان فردی ,نقش ارزشها در این مسائل اجتماعی و آسودگی در این ابراز عقاید نماید.

این الگو در این همه برنامه های آموزشی و پرورشی و سنین مختلف کار برد دارد.

بطور کلی این الگو باعث افزایش فهم دانش آموزان در این بهبود و گسترش ارزشهای اجتماعی می شود. بخاطر مثال: معلم می تواند از طریق این الگو مسائل خوب و بد اجتماعی و یا رفتارهای خوب و بد را توسط دانش آموزان به نمایش بگذارد و سپس در این مورد آن به کمک فراگیران به بحث و ارزشیابی بپردازد. بدین ترتیب معلم از طریق عمل ( نمایش ) به بررسی مسائل اجتماعی, رفتاری و ارزشیابی آن توسط دانش آموزان می پردازد.

 

 روش کارگاهـــــــی

 

روش تدریس کارگاهــــی یکی از روشهای موثر یاددهی و یادگیری است که در این بیشتر موارد با روش سخنرانی,سمینار, کنفرانس و سمپوزیوم یکسان بکار برده می شود. بخاطر درک بهتر روش کارگاهی ابتدا به مفاهیم ذکر شده می پردازیم و سپس روش کارگاهی را شرح می دهیم.

 

 روش سخنــــرانی

 

 – سمینـــــار ۱
عده ای صاحب نظر هستند, که دور هم جمع شده و تبادل نظر می کنند. (البته تعداد افراددر سمینار محدود باشد, حداکثر ۱۰۰نفر که به گروههای کوچک ۱۰الی ۱۵نفری تقسیم می شود و تبادل نظر می کنند و در این نهایت کل گروهها به تبادل نظر می پردازند )
 کنفــــــــرانس -۲
محققی به نظریه ای رسیده است, آن را بخاطر دیگران مطرح می کند.
 سمپـــــــوزیــــــوم – ۳
مانند سمینار است و تنها تفاوت آن با سمینار در این این است که افرادی که در این سمپوزیوم شرکت می کنند تخصصی تر سطح آگاهی آنها از دیگران برتر است  در این سطح بالاتری از سمینار قرار دارد.

 
 روش تدریس کارگاهـــــی

 

 مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه
این مرحله مبانی نظری مورد بحث توسط مدرس کارگاه تبیین و تحلیل می شود.
 مــــرحله فعالیت و کار
دانش آموزان, دانشجویان و یا کارورزان و مربیان شرکت کننده در این کارگاه به گروههای کوچک ۲ الی ۳ نفره یا انفرادی تقسیم و بر روی موضوعات تعیین شده فعالیت می نمایند.
 مـــرحله مشارکت
در این این مرحله مجدداً دانش آموزان شرکت کننده در این کارگاه که به گروههای ۲ الی ۳ نفره یا انفرادی تقسیم شده بودند, دور هم جمع می شوند, که به بحث و بررسی جمع بندی موضوعات تعیین شده می پردازد. ( حداکثر زمان این مرحله از کل زمان کارگاه است). بدیهی است که در این اجرای کلاس کارگاه آموزش باید از روش مهارت آموزی (ابتدا و آخر فعالیت کاملاً مشخص شده است) سود جست. کاربست روش تدریس کارگاهی می تواند نتایج آموزش را تضمین کند. البته با رعایت نکات زیر:

 مرحله درسی کوتاه و فشرده

الف) معلم ابتدا اهداف و انتظاراتی که از کارورزان و دانش آموزان دارد, دقیقاً بیان و تحلیل می نماید و از طریق آزمون تشخیصی, رفتار ورودی آنها را می سنجد.
ب) معلم مبانی نظری هر محور کلی را در این سالن عمومی تبیین و تحلیل نموده و به رفع اشکالات کارورزان یا دانش آموزان در این ابعاد نظری می پردازد . البته بهتر است قبل از تشکیل کارگاه مبانی نظری را ( به منظور تسلط دانش آموزان ) بخاطر آنها ارسال کند.

ج) سپس معلم ( مدرس) دانش آموزان را به گروههای کوچک کاری تقسیم نموده

و یک نفر به عنوان مسئول و گزارشگر و یک نفر به عنوان منشی انتخاب که جلسات کارگاهی را اداره و نکات کلیدی را یادداشت نمایند.
د) زمان بهینه بخاطر این مرحله حداکثر معادل کل زمان کارگاه آموزشی است.
 
ه)محل تشکیل گروههای کاری باید جدا از یکدیگر باشد.

 

 مرحله مشارکت و جمع بندی

 

الف)   کلیه دانش آموزان در این سالن عمومی جمع شده و سپس مسئولین گروههای کاری به ترتیب گزارشی از نتایج مباحثات بر روی موضوعات مطروحه را ارائه و سپس نکات کلیدی مشخص و توصیه های کاربردی به عمل می آورند.
ب) زمان بهینه بخاطر این مرحله همان حداکثر معادل کل زمان کارگاه آموزشی است. در این پایان یعنی مرحله ارزشیابی و بازخورد کارگاه, مدرس به اجرای آزمون پس خروجی پرداخته و آن را با آزمون پیش ورودی مقایسه می نماید و نگرش دانش آموزان را نسبت به کارگاه ( البته بدون ذکر نام ) دریافت می کند.

 

 الگـــــوی دریافت مفهـــــوم

 

این الگو بخاطر یاد دادن نحوه طبقه بندی کردن, نحوه فکر کردن و چگونگی دریافت مفهوم به دانش آموزان اهمیت دارد. در این این الگو معلم به عنوان حامی و هدایت گر فرضیه های دانش آموزان است به نحوی که از قبل مفاهیم را انتخاب و در این نمونه های مثبت و منفی سازمان می دهد و فراگیران را جهت نیل به این مفهوم هدایت می کند. این الگو دانش آموزان قادر به مفهوم سازی پیشرفته, مفاهیم خاص, استدلال استقرایی, تسلط و آگاهی به چشم اندازها, دورنماها, تحمل ابهام و حساسیت به استدلال منطقی در این ارتباطات می نماید. مراحل الگوی تدریس دریافت مفهوم به شرح زیر است:

ـ عـــرضه مطالب و شناسایی مفهــــوم

ـ آزمـــون دستیابــی به مفهـــــوم
ـ تحلیل راهبــردهای تفکــر
 الگــــوی تفکـــــر استقرایــــی
این الگو باعث بهبود ظرفیت تفکر, گردآوری, سازماندهی و کنترل اطلاعات و نام گذاری مفاهیم میشود.

به بیان دیگر این الگو بتعث گرآوری اطلاعات سازماندهی و کنترل مطالب میشود.

در این این الگو معلم آغازگر فعالیت است, زیرا فعالیتها از قبل به وسیله معلم تعیین می شوند, اما جو همکاری و دوستانه بین معلم و شاگردان وجود دارد. تماس یکایک دانش آموزان بخاطر دسترسی به اطلاعات فراهم نماید. این الگو منجر به افزایش آگاهی فردی و رشد خود کنترلی دانش آموزان می گردد و در این همه سطوح تحصیلی کاربرد دارد. مــــراحل تدریس الگوی تفکر استقرایــــی عبارتند از:
ـ تکوین مفهـــوم
ـ تفسیــــر مطالــــب
ـ کاربــــرد اصــــول یا عقاید
الگـــوی آمــــوزش کاوشگــــری

 

این الگو باعث تقویت استدلال فراگیران, شناخت مفاهیم, فرضیه ها و آزمون آنها در این دانش آموزان می شود.

 

در این این الگو جو همکاری بین معلم و شاگردان وجود دارد, ولی سیستم اجتماعی بیشتر توسط معلم به ترقیب فراگیران جهت آغاز کاوشگری می پردازد و شیوه ها ی کاوشگری را به آنها یاد می دهد, این الگو منجر به یادگیری و تقویت مهارتهای جریان علمی, کاوشگری خلاق, تقویت روح خلاقیت, استقلال در این یاد گیری, تحمل ابهام و موقتی بودن دانش در این دانش آموزان می شود.
مـــراحل تدریس الگــو عبارت است از 

ـ مواجه نمودن فرگیران با مسئله

ـ گردآوری داده ها در این خصوص مسئله و اثبات آن
ـ طبقــــه بندی داده ها اطلاعـــات
ـ تجـــــزیه و تحلیـــل داده ها
ـ تحلیل جـریان کاوش
 الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده

این الگو باعث یادگیری با معنا در این دانش آموزان می شود

و در این آن معلم, ساخت ذهنی را در این دست دارد و همواره مطالب قبلی تمیز دهنده را در این دست دارد و همواره مطالب یادگیری را به سازمان دهندگان ارتباط می دهد و به شاگردان کمک می کند تا مطالب جدید را از مطالب قبلی تمیز دهند این الگو منجر به تقویت مفاهیم, درون سازی معنی دار اطلاعات و افکار, عادت به تفکر منظم و منطقی و تقویت روحیه کاوشگری در این دانش آموزان می شود, و بخاطر کلیه سطوح تحصیلی مناسب است.

 

 

الگوی بارش مغزی 

 

 

تکنيکی مبتنی بر مذاکره تحت عنوان ( brain stroming ) به معنای بارش مغزی وجود دارد؛ به اين صورت که همه افراد دور هم می نشينند و در این مورد يک موضوع، به بحث و مناظره می پردازند و هر فرد، موردی و يا راه حلی به ذهنش رسيد به جمع مطرح می کند. همه می توانند صحبت کنند.

معلم که نقش هدايتگر جمع را به عهده دارد،

همه مطالب و صحبتها را يادداشت می کند. به اين ترتيب با يک مشارکت گروهی و تلنبار کردن افکار روی هم در این يک جمع می توان راه حلهايی بخاطر مشکلات پيدا کرد. علاوه بر آن چون همه بايد در این بحث شرکت کنند، خود موجب افزايش خلاقيت می شود.

لذا يک معلم در این اين گونه جمع ها، در این اين تکنيک بسيار حساس است. چرا که دانش آموزان می خواهند بدانند معلم بسيار با درايت عمل می کند.

 

 

موضوعات قابل طرح در این اين تکنيک می تواند هر موضوعی که به نظر شاگردان جالب به نظر می رسد،

 

حتی در این مورد معضلات اجتماعی مانند دفع درست زباله، صرفه جويی در این آب و بسياری از مشکلات فردی و اجتماعی، اتفاقا” بسياری از اوقات، دانش آموزان راهکارهايی را ارائه  می دهند که ممکن است به فکر ديگر افراد جامعه نرسد؛ چرا که افکار ما اغلب قالب ريزی شده و يک سمت و سوی مشخصی پيدا کرده است. ولی ذهن آنها هنوز شفاف است و می تواند راههای جديدی را نشان دهد.

 

بارش مغزی يکی از شناخته شده ترين شيوه های برگزاری جلسات همفکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد.

اين روش دارای مزايا و ويژگيهای منحصر به فرد است. در این واقع بسياری از تکنيکهای ديگر منشعب از اين روش است.

اين روش توسط الکس اسبورن در این سال ۱۹۸۸ معرفی شد. در این آن زمان بنياد فرهنگی اسبورن اين روش را در این چندين شرکت تحقيقاتی، بازرگانی، علمی و فنی بخاطر حل مشکلات و مسائل مديريت به کار گرفت. موفقيت اين روش در این کمک به حل مسائل آن چنان بود که ظرف مدت کوتاهی به عنوان روشی کارآمد شناخته شد.

 

فرهنگ لغت ” وبستر” تعريف بارش مغزی را چنين بيان می دارد:

 

تکنيک برگزاری يک کنفرانس که در این آن سعی گروه بر اين است تا راه حل مشخصی را بيابد.

در این اين روش همه نظرات در این جمع بندی مورد استفاده قرار می گيرند.

روش بارش مغزی امروزه يکی از متداول ترين روشهای تصميم گيری گروهی بوده و موجب گسترش و تحول بسياری از روشهای مرتبط و مشابه شده است.

دانشمندان زيادی از جمله اسبورن، کال و همکاران، بوچارد، گچار و همکاران، دلبگ و همکاران، لوئس و نگاندی و سیج در این کتابهای خود به اين روش پرداخته اند و بخاطر ارتقاء آن کوشيده اند.

 

 

قواعد بارش مغزی

 

 

اسبورن عنوان می دارد پيشنهاد ايجاد شده در این ذهن يک فرد عادی در این گروه، ۲ برابر پيشنهاد ايجاد شده

در این حالت انفرادی است. در این صورتی که قواعد و مقررات مشخصی بخاطر جلسات بارش مغزی در این نظر گرفته و رعايت شود، اين روش بسيار کارآمدتر خواهد شد. بارش مغزی بر دو اصل و چهار قاعده اساسی استوار است.

 

اصل اول مبتنی بر تنوع نظرات است.

تنوع نظرات، آن بخش از مغز را که به خلاقيت مربوط است،

فعالتر می کند تا بر تفکر قضاوتی   ( THINKING JUDJMENTAL ) خود فايق آيد. تفکر قضاوتی در این واقع به معنی ارزيابيها و نظرات تکميلی نسبت به مطلب مطرح شده است. به اين منظور بعد از آنکه تمامی پيشنهادها جمع آوری شد، بررسی و ارزيابی پيشنهادها صورت می گيرد.

اصل دوم کميت، فزاينده کيفيت است. يعنی هر چه تعداد پيشنهادها بيشتر شود، احتمال رسيدن به يک راه حل بهتر افزايش می يابد.

 

 

چهار قاعده اساسی بارش مغزی

 

 ۱ . انتقاد ممنوع: اين مهمترين قاعده است

و با توجه به اين که در این جريان بارش فکری افراد انديشه های غلط يا صحيح خود را ارائه می دهند،

هر گونه انتقاد يا اعتراض، روند فعاليت را کند می کند و فکر آنان را به جای تفکر در این مورد موضوع مورد نظر، به سوی انتقاد و حتی واکنش در این مقابل انتقاد سوق می دهد و چه بسا به مشاجره منتهی شود. ( منوچهر فضلی / راهنمای عملی روش مشارکتی/ صفحه ۷۶ ) .

 

۲ . اظهار نظر آزاد و بی واسطه:

اين قاعده بخاطر جرأت بخشيدن به شرکت کنندگان بخاطر ارائه پيشنهادهايی است که به ذهن آنها خطور می کند،

بعبارت ديگر در این يک جلسه بارش مغزی، تمام اعضا بايد جسارت و شهامت اظهار نظر را پيدا کرده باشند،

بتوانند پيشنهاد و نظر خود را بيان کنند. هر چه پيشنهادها جسورانه تر باشد نشان دهنده اجرای موفق تر جلسه است،

لذا قضاوت و ارزشيابی در این مورد انديشه و فکر اعضا ممنوع است،

زيرا که هم مقدار زيادی از وقت جلسه تلف شده و فکر اشخاص را منحرف ميکند. در این نتيجه، فرصت تفکر و بارش فکری کاهش می يابد.

 

۳ . تاکيد بر کميت :

هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهادهای مفيد و کارسازتر در این بين آنها بيشتر می شود.

موفقيت اجرای روش بارش مغزی با تعداد پيشنهادهای مطرح شده در این جلسه رابطه مستقيم دارد.

در این اين روش اين گونه عنوان ميشود که هر چه تعداد پيشنهاد بيشتر باشد، احتمال وجود طرح پيشنهاد کيفی بيشتر است.

۴ . تلفيق و بهبود پيشنهادها : اعضا می توانند علاوه بر ارائه پيشنهاد، نسبت به بهبود پيشنهاد خود اقدام کنند.

روش بارش مغزی اين امکان را به اعضاء می دهد

که پس از شنيدن پيشنهادهای ديگران پيشنهاد اوليه بهبود داده شود.

آنها همچنين می توانند پيشنهاد خود را با چند پيشنهاد ديگر تلفيق کرده و پيشنهاد بهتر و کاملتری را به دست آورند.

 

نتايج تحقيقات پارس و ميدو در این خصوص روش بارش مغزی را به صورت زير می توان خلاصه کرد:

۱ . آموزش از طريق بارش مغزی، توانايی حل مساله را در این افراد افزايش می دهد.

۲ . روش بارش مغزی بيشتر از روش های مرسوم آموزشی ، به ايجاد عقايد و انديشه های آفريننده منجر می شود.

۳ . کوشش بخاطر جهت دادن هر چه بيشتر به پاسخ سئوالات طرح شده، به افزايش پاسخ های آفريننده می انجامد.

۴ . دانش آموزانی که دوره های مربوط به حل مسائل به روش بارش مغزی را می گذرانند،

در این آزمون های آفرينندگی گيلوفورد نمره های بيشتری می گيرند،

( با نگاهی به کتاب بررسی استعداد همگانی/ ترجمه حسن قاسم زاده، جدید، بی تا ۱۳۷۱ نقل شده از کتاب راهنمای عملی روش های مشارکت فعال/ منوچهر فضلی خانی ) صفحه ۷۷ مراحل روش بارش مغزی

 

 

مراحل روش بارش مغزی

 

 

الف) خلاقيت و توليد انديشه

 

فعاليت افراد گروه در این جلسه بارش فکری، با هدايت و راهنمايی مقدماتی مسئول جلسه شروع می شود.

با اين نوع سازماندهی، افراد انديشه ها و نظريات خود را بيان می دارند و منشی تمام آنها را ثبت می کند.

رعايت قوانين بخاطر اجرای اين قسمت ضروری است.

در این حقيقت، فعال ترين بخش اين روش، اجرا و کنترل همين جلسه خلاقيت است

که شخص، انديشه ای توليد می کند و توليدات خود را در این ضمن يک تفکر خلاق بيان می دارد.

 

راهبردهای مرحله اول

۱ . بيان و تقهيم موضوع جلسه به وسيله رئيس جلسه.

۲ . اعلام وظايف اعضا، منشی و مشاهده کنندگان به وسيله رئيس جلسه .

۳ . بيان قوانين جلسه به وسيله رئيس جلسه .

۴ . شروع جلسه بارش مغزی و ارائه نظرات به صورت چرخشی و نوبتی.

۵ . ثبت نظريات و آرای بيان شده در این حين اجرای جلسه به وسيله منشی.

 

 

ب ) قضاوت و ارزشيابی 

 

پس از اين که مرحله توليد انديشه ها در این مدت معينی صورت گرفت،

طبيعی است که تعداد زيادی نظريه و طرح به دست می آيد. در این مرحله دوم، اين مجموعه پالايش می شود

و نظريات مشابه و نامناسب حذف خواهد شد،

سپس مشاهده گران و اعضای اصلی جلسه بارش مغزی، اين نظريات را مورد بررسی و ارزشيابی قرار می دهند

و در این نهايت، تعدادی نظريه يا طرح بصورت پيشنهاد و دست آورد اصلی جلسه اعلام می شود،

(منوچهر فضلی خانی/ راهنمای عملی روش های مشارکتی و فعال در این فرآيند تدريس ).

 

 

مزايا و معايب

 

 

با وجودی که روش بارش مغزی بسيار متداول است،

ليکن تاکنون بطور خاص، در این جهت روشن کردن بهترين شرايط اجرای اين روش، تحقيقات کافی صورت نگرفته است. مزايای اين روش عبارتند از :

۱ . با توجه به اصل هم افزايی باعث می شود خلاقيت گروهی موثر از خلاقيت فردی عمل کند.

۲ . با اين روش، در این مدت زمان نسبتا” کوتاهی، شمار زيادی پيشنهاد حاصل می شود.

 

 

معايب و نقايص اين روش عبارتند از

۱ . ممکن است ايجاد شرايط بخاطر اظهار نظر آزاد و بی واسطه دشوار باشد.

۲ . گروه معمولا” تحت فشار اکثريت قرار گرفته و موجب می شود

فرد با نظر اکثريت موافقت کند، حتی اگر قويا” احساس کند که نظر اکثريت اشتباه است.

۳ . اکثر اوقات تمايل گروه بر حصول يک توافق است،

تا دستيابی به پيشنهادهای متنوعی که به خوبی مورد بررسی قرار گرفته باشند.

در این واقع اين حرکت در این حال حاضر به خاطر ساختار جلسات، بصورت عادت درآمده است.

 

۴ . هنگام بارش مغزی، اغلب افراد مواردی بديهی يا ايده آل را پيشنهاد می کنند
و اين از تلاش آنها بخاطر بحث بيشتر و در این نتيجه ارائه پيشنهاد خلاق می کاهد.

 

۵ . ماهيت تنوع گرای بار مغزی، خود به خود مسبب افزايش پيشنهادها می شود،

ولی اصلاح و پالايش ساختاری پيشنهادها را در این بر ندارند.

۶ . اگر گروه از يک رئيس جلسه خوب و با تجربه برخوردار نباشد،

ممکن است برخی از افراد جلسه را، بطور کامل تحت الشعاع خود قرار دهند.

لذا رئيس جلسه بايد وقت را با توجه به تعداد شرکت کنندگان تنظيم کرده

و از ابراز توضيحات اضافی توسط شرکت کنندگان بکاهد و فرصت را به نفر بعدی بدهد.

۷ . اجرای موفقيت آميز اين روش مستلزم شناخت قبلی افراد از مساله است.

۸ . در این اين روش، بهبود مرحله به مرحله ” تدريجی ” پيشنهادها کمتر مشاهده می شود.

۹ . گاهی اوقات اين روش، به مسائل نسبتا” ساده و پيش پا افتاده محدود شده

و باعث می شود که روش ارائه شده بخاطر حل مسائل کلی، پيچيده شده و کارآيی کافی را نداشته باشد.

اينجا هم بايد مدير جلسه بطور صريح و واضح تذکر لازم را گوشزد کند

و از بحث های انحرافی افراد را بر حذر دارد.

۱۰ . بخاطر بعضی افراد، پيروی از قواعد اين روش، يا ارائه پيشنهاد های متنوع مشکل است.

loading - روش های نوین تدریس


گرداوری شده : جدید نیوز

روش های نوین تدریس

برچسب ها : , , ,
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز