خانه » دانلود 96 » تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی

تبیلغات

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی

در این مطلب از سایت جدید نیوز در مورد مطلب

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی

دانلود نمونه سوالات و تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی در این قالب pdf با کیفیت بسیار خوب به قیمت ۲۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

Book Test Writing Research Methods in Management Gholamreza Khaki - تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی

نمونه سوالات روش تحقیق در این مدیریت خاکی

چند مورد از تست های کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی

کدام یک از گزینه های زیر در این تحقیقات نادرست است؟

الف) تحقیق همبستگی بیان گر رابطه علت و معلول است.

ب) از جمله نقاط ضعف مطالعات میدانی غیر آزمایشی بودن آنهاست.

ج) از جمله معایب پانل بازاریابی نمونه مساعد است.

د) الف و ج

کدام یک از انواع طرح های آزمایشی در این تحقیقات ضعیف ترین می باشد؟

الف) مقدماتی  ب) مورد کاوی تک ضربه ای   ج) نیمه تجربی  د) مقایسه گروه ایستا

در این مثال مطالعه بخاطر تعیین رابطه بین امتیازان حاصله در این الگوی انگیزشی و نتایج ارزیابی عملکرد کارمند مناسب ترین روش تحقیق کدام است؟

الف) علی – تطبیقی  ب)تجربی  ج)همبستگی   د)مورد کاوی تک ضربه ای

دیدگاه سلسه مراتب پرده های معرفت شناختی در این روش های علمی تحقیق توسط کدام محقق ارائه گردید؟

الف) چالز پرو   ب)تامپسون   ج) گاستون باشلار  د)فیدلر

به کارگیری ابزارهای جمع آوری داده در این کدام یک از مراحل روش علمی تحقیق مطابق با دیدگاه گاستون باشلار قرار دارد؟

الف)گسستن   ب)مقایسه  ج)ساختن  د)مشخص کردن رویه ها

در این تحقیقات علمی هرگاه رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود آن متغیر سوم در این واقع نقش …………. را ایفا می کند؟

الف)تعدیل گری  ب)مداخله گری  ج)کنترل گری   د) روایی

در این مثال کارایی سازمانی مدیران بستگی به سبک مدیریت و میزان تجربه کاری آنها دارد. متغیر تجربه کاری مدیران چه نوع متغیری می باشد؟

الف) مستقل  ب)وابسته  ج)تعدیل گر   د)کنترل

کدام یک از انواع فرضیه ها در این تحقیقات علمی در این قالب فرضیه های آماری قابل بیان نیستند؟

الف)مقایسه ای   ب)رابطه ای   ج)توصیفی   د)علی

مثال بیش از ۷۰ درصد پژوهشگران مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت از کار خود رضایت ندارند بیانگر فرضیه سازی ……… در این تحقیقات علمی است.

الف)مقایسه ای   ب)علی   ج)استنباطی   د)توصیفی

محاسبه فراوانی میانه و میانگین جامعه در این کدام یک از سطوح اندازه گیری در این تحقیقات بکار می رود؟

الف)اسمی   ب)فاصله ای   ج)تربیتی   د)مقوله ای

کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات مقایس ترستون در این تحقیقات علمی نمی باشد؟

الف)داوران متعددی می طلبد   ب)دستور العمل ها و کاربرد آنها باید دقیقا فهمیده شوند.

ج)بکارگیری آن آسان است.    د)الف و ب

جهت دانلود تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در این مدیریت غلامرضا خاکی

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز