خانه » دانلود 96 » استخدام مهندسی صنایع و مهندسی معدن در این دانشگاه سیستان و بلوچستان

تبیلغات

استخدام مهندسی صنایع و مهندسی معدن در این دانشگاه سیستان و بلوچستان

استخدام مهندسی صنایع و مهندسی معدن در این دانشگاه سیستان و بلوچستان

در این مطلب از سایت جدید نیوز در مورد مطلب

استخدام مهندسی صنایع و مهندسی معدن در این دانشگاه سیستان و بلوچستان

استخدام مهندسی صنایع و مهندسی معدن در این دانشگاه سیستان و بلوچستان

۹ آذر ۹۶ – توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان

ضمن آرزوی موفقیت بخاطر کاربران شرکت کننده در این آزمون، به اطلاع میرساند، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان فعال شد.

چهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک کنید


دانشگاه سیستان و بلوچستان به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و از محل مجوز مصوبه دستور بیست و هفتم صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در این دانشکده صنعت و معدن تعداد ۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قرارداد انجام کار معین استخدام می نماید.

ردیف عنوان شغلی تعداد مورد نیاز واحد محل خدمت محل جغرافیایی خدمت جنسیت شرایط احراز شغل
۱ کارشناس گروه آموزشی مهندسی صنایع یک نفر دانشگاه صنعت و معدن خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع کلیه گرایش ها
۲ کارشناس گروه آموزشی مهندسی معدن یک نفر دانشگاه صنعت و معدن خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن کلیه گرایش ها

تذکر : دانشجویان و افراد دارای مدرک بالاترو یا پایین از شرایط احراز تعیین شده حق شرکت درآزمون را ندارند.

شرایط عمومی:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم واکنش یا کسب تابعیت مضاعف در این طول دوران خدمت
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعتقاد به ولایت فقیه
ج- اعتقاد والتزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ح- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
ر- عدم اشتهار به فسق وفجور وعمل به مناهی اخلاقی واعمال و رفتار خلاف حیثیت وشرافت وشئون شغلی
ز- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
ط-عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی براساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
ظ- عدم اعتیاد واشتهار به خرید وفروش مواد مخدر ، مشروبات الکلی ونظایر آن
ک- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت قانونی دائم
گ-بر خورداری از سلامت و توانایی روانی مناسب با خدمت مورد نظر
ل- برخورداری از سلامت جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر
و- حداقل سن ۲۰سال وحداکثر سن بخاطر داوطلبان ۰۳سال تا تاریخ انتشار آگهی

شرایط اختصاصی:
۱- دارا بودن دانشنامه لیسانس براساس شرایط احراز قید شده بخاطر شغل مورد تقاضا
۲- حداقل معدل لیسانس ۱۴
۳- داشتن گواهی مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
۴- توانایی تدریس وبرگزاری آزمایشگاه جهت دانشجویان

مواد آزمون کتبی بشرح ذیل است :
– آزمون کتبی ۷۰ نمره شامل: آزمون توانمندهای عمومی (۱۰۰سوال ) شامل : زبان وادبیات فارسی وآیین نگارش ، زبان انگلیسی ، دانش عمومی ، کامپیوتر ، معارف اسلامی واطلاعات سیاسی و اجتماعی ، ریاضی و هوش واستعداد وسوالات تخصصی براساس هرشغل (۶۰سوال)می باشد
– حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت مورد نیاز براساس بالاترین نمره کتبی بخاطر مراحل مصاحبه انتخاب خواهند شد ونتیجه نهایی پس از جمع نمرات آزمون و مصاحبه به هسته گزینش اعلام خواهد گردید.

سایر شرایط:
۱- ایثارگران شامل خانواده های شهداء جانبازان ، آزادگان ، همسر وفرزندان شهدا، و جانبازان ۲۵% وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یک سال اسارت ، اسراء و خواهر وبرادر شاهد ورزمندگان با حداقل سابقه حضور در این جبهه ، در این صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در این آزمون از اولویت مقرر قانونی برخوردار خواهند شد.
۲- از کل این سهمیه استخدامی ۳۰% بخاطر استخدام ایثارگران (۲۵% خانواده های شاهد ، جانبازان وآزادگان ، همسر و فرزندان شهدا وجانبازان بیست وپنج درصد وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال وبالای یک سال اسارت ، خواهر وبرادر شاهد اختصاص دارد و۵% سهمیه استخدامی به رزمندگان با حداقل سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در این جبهه ها وهمسر وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دارد)
تبصره ۱- کلیه ایثارگران موظف به ثبت نام وشرکت در این آزمون می باشند ودر صورت داشتن شرایط مندرج در این آگهی از مزایای ویژه طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بهره مند خواهند شد.
تبصره ۲- کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده بخاطر ایثارگران الزامی می باشد.
۳- بسیجیانی که حداقل ۴ سال سابقه عضویت فعال و مستمر در این گردان های عاشورا را داشته باشند در این شرایط مساوی با سایر داوطلبان اولویت خواهند داشت .
تبصره ۳- مشمولین بندهای ۱ و۳ سایر شرایط ، ملزم به دریافت معرفی نامه مربوطه از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید وامور ایثارگران ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) وارسال آن به همراه سایر مدارک می باشند.
۴- داوطلبان بومی به افرادی اطلاق میگردد که محل تولدآنها استان سیستان وبلوچستان بوده ویا اینکه حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع ابتدایی ، متوسطه و دانشگاه را دراین استان گذرانده باشند دراین صورت داوطلبان ذیربط بایستی گواهی مربوطه را از سازمان آموزش وپرورش ویا دانشگاه دریافت وبه همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.
۵- افرادی که بموجب احکام صادره از سوی مراجع قضایی ویا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای دولتی از خدمات دولتی معزول گردیده اند در این هر مرحله ای که کشف گردد ادامه همکاری وی کان لم یکن خواهد شد.
۶- داوطلبان نباید از مستخدمین قراردادی سایر دستگاههای دولتی باشند.
۷- هریک از داوطلبان تنها بخاطر یک مورد از مشاغل مورد نیاز حق شرکت خواهند داشت .
۸- در این هر مرحله از مراحل مربوط به امتحان کتبی و مصاحبه ویا پذیرش نهایی چنانچه اطلاعات خلاف یا غیر واقعی توسط داوطلب اعلام گردیده باشد ۰داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ودر صورت انعقاد قرارداد استخدامی نیز قرارداد مزبور لغو وبلااثر می گردد.
۹- دانشگاه هیچ گونه تعهدی در این خصوص تبدیل وضع نیروهای جذب شده به پیمانی ویا رسمی نخواهد داشت .

نحوه شرکت درآزمون و مدارک مورد نیاز:
۱- تهیه رسید بانکی مبنی بر پرداخت ۳۰۰/۰۰۰ریال به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه شماره۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ بانک ملی به شماره شناسه پرداخت۰۰۱۰۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۹۵ بعنوان هزینه شرکت در این آزمون استخدامی دانشگاه ( ایثارگران ۵۰% مبلغ مذکور وفرزندان شاهد از پرداخت هزینه معاف می باشند)
۲- داوطلبان متقاضی جهت ثبت نام و تکمیل فرم در این خواست شغل می توانند از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.usb.ac.ir ازتاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ لغایت ۱۳۹۶/۸/۲۳ اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان در این آزمون بایستی اصل مدارک ذیل را در این زمان مصاحبه تخصصی ارائه نمایند:
۱- اصل و تصویر گواهی فراغت از تحصیل
۲- اصل و تصویرشناسنامه وکارت ملی تمام صفحات
۳- اصل وتصویرپشت ورو از کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا کارت معافیت از خدمت (ویژه آقایان)
۴- سه قطعه عکس ۴ ×۳ جدید تمام رخ پشت نویس شده
داوطلبان پس ازتکمیل ثبت نام خود بایستی پرینت کارت ورود به جلسه آزمون را در این روزهای چهار شنبه و پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ و ۱۳۹۶/۹/۹ ازطریق سایت ثبت نام درآزمون دریافت نمایند
داوطلبان می بایست در این زمان حضور درجلسه امتحان با در این دست داشتن اصل شناسنامه ویا کارت ملی وپرینت کارت ورود به جلسه آزمون را همراه داشته باشند.
۵- زمان برگزاری آزمون صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۰در این محل تعیین شده که متعاقبأ در این کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
۶- مکان برگزاری امتحان در این کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

بخاطر مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

بخاطر ثبت نام اینجا کلیک نمایید

لطفا به این مطلب رای دهید

[رای ها: ۱ امتیاز: ۵]


گرداوری شده : جدید نیوز

استخدام مهندسی صنایع و مهندسی معدن در این دانشگاه سیستان و بلوچستان

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز