تبیلغات

در صورت درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مطالب حذف خواهند شد !

 
 

دانلود 95

متن و آهنگ شعر بوی گل سوسن و یاسمن آید mp3

متن و آهنگ شعر بوی گل سوسن و یاسمن آید mp3

متن و آهنگ شعر بوی گل سوسن و یاسمن آید mp3 متن و آهنگ شعر بوی گل سوسن و یاسمن آید mp3 متن و آهنگ شعر بوی گل سوسن و یاسمن آید mp3 وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسد. گویی شهیدانند که آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار و تذکر و بیداری . بهمن که از راه می رسدشهیدان پیمان نامه ی خونین شهادت را برای تجدید امضای تک تک ما می آورند تا فراموش نکنیم که باغبان لاله ها امام مهربان بود و سایبان لحظه ها، نگاهش هنوز هم ...

ادامه مطلب