تبیلغات

“راهپیمایی ضدآمریکایی” در این پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ در این استان جدید برگزار شد

“راهپیمایی ضدآمریکایی” در این پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ در این استان جدید برگزار شد

راهپیمایی ضدآمریکایی در این پاسخ به اظهارات ضدایرانی رئیس جمهور آمریکا ظهر...

ادامه مطلب

پشتیبانی ایران از آزادیخواهان جهان در این برابر جنایات تروریستی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل

پشتیبانی ایران از آزادیخواهان جهان در این برابر جنایات تروریستی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل

در این بیانیه پایانی راهپیمایی اعتراض آمیز ایرانیان نسبت به سخنان ترامپ تاکیده...

ادامه مطلب