تبیلغات

جزئیات آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – سی و یکمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور ٣٠ آذر ماه ۹۶ برگزار خواهد شد. ثبت نام در این این آزمون از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۵ آذر آغاز می شود و در این سایت ۲۴ روز چهارشنبه ۸ آذر ۹۶ پایان می یابد.

داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در این «مرکز خدمات آموزشی» وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در این آزمون جایابی هستند (ورودی های پیش از اگوست ۲۰۰۹).

داوطلبان باید با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی و ورود به پیوند «سی و یکمین دوره آزمون جایابی» و پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام به مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار ریال (۱۰۷ هزار تومان) فرم ثبت نام را تکمیل و کد رهگیری دریافت کنند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی نیز در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به طور کامل درج شده است.

کارت شرکت در این آزمون از ساعت ١٨ روز ٢٨ آذرماه ۹۶ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی خود را در این روز آزمون همراه داشته باشند، در این غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

منابع آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ١٣٩۶ در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پیوند منابع آزمونها قابل دسترسی است.

آزمون رأس ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۹۶ برگزار می شود. مکان برگزاری آزمون در این یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در این جدید است که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود.

در این آزمون، نمره منفی اعمال نمی شود. داوطلبان دانش آموخته از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، باید ۶٠ درصد نمره کل آزمون را کسب کنند.

مطابق با مصوبه ۱۷ خرداد ۹۴ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور بخاطر داوطلبانی که نمره حد نصاب قبولی آزمون (۶٠ درصد) را کسب نکرده اند، به صورت زیر اقدام خواهد شد:

فاصله بین کف نمره آزمون و حد نصاب قبولی، به سه محدوده نمره ای تقسیم و حائزان نمره هر محدوده به ترتیب جهت طی دوره تکمیلی از ابتدای سالهای سوم، چهارم و پنجم دندانپزشکی
گروه بندی می شوند.

داوطلبان مطابق با گروه بندی بالا، با احتساب نمره کسب شده در این آزمون، اولویت انتخابی محل تحصیل و ظرفیت باقیمانده دانشکده های دندانپزشکی، بخاطر تحصیل به دانشگاهها معرفی خواهند شد.

باتوجه به متفاوت بودن میزان شهریه دانشگاهها، داوطلبان موظفند پیش از انتخاب محل تحصیل، از مبلغ شهریه دانشگاه های مورد نظر خود (از طریق مراجعه به سایت دانشگاهها و/یا
مراجعه حضوری) مطلع شوند. پس از انتخاب و پذیرش در این دانشگاه، هیچ عذری پذیرفته نیست.

داوطلبان باید در این انتخاب اولویت های محل تحصیل دقت کنند زیرا پس از اعلام نتایج نهایی، جا به جایی یا انتقال امکانپذیر نیست.

پس از آزمون نمره و رتبه کسب شده داوطلبان از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

داوطلبان می توانند بر اساس نمره و رتبه و با در این نظر گرفتن سایر شرایط، دانشگاه(های) مورد نظر خود را بخاطر تحصیل، به ترتیب اولویتِ دلخواه خود انتخاب کرده، یا از گذراندن دوره تکمیلی انصراف داده و فرم های مربوطه را تکمیل کنند (متعاقباً در این سایت اعلام خواهد شد).

معرفی نامه پذیرفته شدگان از طریق اتوماسیون اداری به دانشگاهها ارسال خواهد شد و بخاطر دریافت معرفی نامه، نیازی به مراجعه حضوری نیست.


گرداوری شده : جدید نیوز

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی ۳۰ آذر برگزار می شود

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – داوطلبان پیش از نام نویسی اینترنتی، ابتدا باید نسبت به تشکیل پرونده در این «مرکز خدمات آموزشی» وزارت بهداشت، اقدام کنند و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی و شرکت در این آزمون ارزشیابی هستند.

مدارک مورد نیاز بخاطر تشکیل پرونده در این مرکز خدمات آموزشی در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به اطلاع داوطلبان رسیده است.

در این صورت تکمیل بودن کلیه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده، دانش آموختگان باید آمادگی خود را جهت شرکت در این آزمون به کارشناس ارزشیابی (در این مرکز خدمات آموزشی) اعلام کنند تا نام آنها در این لیست مرکز خدمات آموزشی ثبت شود.

دانش آموختگان موظف هستند در این زمان تعیین شده، نسبت به نام نویسی اینترنتی در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir اقدام کنند.

در این صورت تکمیل نشدن مدارک و اتمام مهلت ثبت نام، این مرکز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال عدم امکان شرکت دانش آموختگان در این آزمون را نخواهد داشت و آنان موظف هستند در این آزمون بعدی شرکت کنند.

ثبت نام در این این آزمون از ساعت ١٨ روز یکشنبه ۵ آذر ۹۶ آغاز می شود و در این ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۸ آذر ۹۶ پایان می یابد.

داوطلبان باید با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی و ورود به پیوند «چهاردهمین دوره آزمون ارزشیابی» و پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام به مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار ریال (۱۰۷ هزار تومان) فرم ثبت نام را تکمیل و کد رهگیری دریافت کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی نیز در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

کارت شرکت در این آزمون از ساعت ١٨ روز ٢٨ آذرماه ۹۶ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی خود را در این روز آزمون همراه داشته باشند، در این غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

پس از شرکت در این آزمون میزان دوره تکمیلی پس از قبولی در این آزمون ارزشیابی، بر اساس مصوبات مربوطه توسط مرکز خدمات آموزشی اعلام می شود.

معرفی نامه بخاطر طی دوره تکمیلی، فقط پس از تایید نمرات در این کمیسیون ارزشیابی رشته داروسازی صادر خواهد شد.


گرداوری شده : جدید نیوز

آغاز ثبت نام هشتمین آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – هشتمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور ٣٠ آذر ماه ۹۶ برگزار خواهد شد. ثبت نام در این این آزمون از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۵ آذر آغاز می شود و در این سایت ۲۴ روز چهارشنبه ۸ آذر ۹۶ پایان می یابد.

داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در این «مرکز خدمات آموزشی» وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در این آزمون ملی هستند (ورودی های پس از اگوست ۲۰۰۹).

داوطلبان باید با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی و ورود به پیوند «هشتمین دوره آزمون ملی» و پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام به مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار ریال (۱۰۷ هزار تومان) فرم ثبت نام را تکمیل و کد رهگیری دریافت کنند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی نیز در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به طور کامل درج شده است.

کارت شرکت در این آزمون از ساعت ١٨ روز ٢٨ آذرماه ۹۶ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی خود را در این روز آزمون همراه داشته باشند، در این غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

منابع بخش اختصاصی آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ١٣٩۶ در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پیوند منابع آزمونها قابل دسترسی است.

منابع بخش علوم پایه آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ١٣٩۵ نیز در این سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پیوند منابع آزمونها، پیوند «منابع امتحان جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی که در این شهریور ماه سال ٩۵ اعمال خواهد شد» قابل دسترسی است.

آزمون دروس اختصاصی رأس ساعت ٩ صبح و آزمون دروس علوم پایه رأس ساعت ۱۴ بعدازظهر روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۹۶ برگزار می شود. مکان برگزاری آزمون در این یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در این جدید است که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود.

داوطلبانی که پیش از در این آزمون جامع علوم پایه شرکت کرده و قبول شده اند، با ارائه درخواست کتبی به مرکز خدمات آموزشی، می توانند از نتیجه قبولی قبلی استفاده و در این بخش علوم پایه آزمون شرکت نکنند.

پس از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان در این سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

قبول شدگان در این مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در این مرحله عملی آزمون به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی جدید یا شهید بهشتی معرفی خواهند شد.


گرداوری شده : جدید نیوز

ایجاد دبیرخانه های تخصصی علوم پزشکی در این دانشگاه آزاد

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – نشست اعضای دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در این این نشست گفت: دبیرخانه آموزش رشته های علوم پزشکی بخاطر نخستین بار در این این دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده که هدف از ایجاد آن تصمیم گیری بخاطر برنامه ریزی آموزشی در این راستای توسعه رشته های علوم پزشکی از جمله بررسی سرفصل های دروس، بررسی امکانات موجود بخاطر تاسیس رشته، گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی، بررسی هرم اعضای هیات علمی، برگزاری امتحانات، نظارت و ارزیابی واحدهای مجری علوم پزشکی این دانشگاه است.

وی تشکیل دبیرخانه ها را هسته اولیه ای در این پیشبرد سیستم آموزش رشته های علوم پزشکی به صورت تخصصی عنوان کرد و افزود: ایجاد دبیرخانه ها باعث رشد و پیشرفت و همچنین تغییرات مثبت در این فرآیند رشته های علوم پزشکی خواهد شد.

معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دبیرخانه ها در این ۵ بخش «آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی»، «آموزش دندانپزشکی و تخصصی»، «آموزش داروسازی و تخصصی»، «آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی» و «آموزش پزشکی عمومی» تقسیم بندی می شوند.

نفر افزود: با این تقسیم بندی، ارزیابی ها در این هر دبیرخانه به صورت تخصصی انجام می شود و در این نتیجه می توان تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتری داشت.

وی از مقدمات ادغام رشته های علوم غیرپزشکی با رشته های علوم پزشکی در این معاونت علوم پزشکی خبر داد و گفت: یکی از ویژگی های بزرگ دانشگاه آزاد وجود رشته های مختلف در این جوار یکدیگر است.

معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال در این مورد ارتباط بین رشته های عمران و رشته های پزشکی می توان بر روی اتاق عمل، اتاق بیمار و معماری فضاهای بهداشتی کار کرد که این امکانات در این این دانشگاه فراهم است در این حالی که در این سایر دانشگاه ها این دو رشته از یکدیگر منفک هستند.

نفر با اشاره به اینکه در این دبیرخانه ها نیاز به نوآوری هست، بحث ادغام و همگرایی رشته های علوم پایه طرح خواهد شد، گفت: رشته های علوم پایه باید فراتر از دانشکده های علوم پزشکی باشد و تربیت دانشجویان این رشته ها در این بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی نیز صورت گیرد زیرا تربیت دانشجویان برخی از رشته ها مانند مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ژنتیک، آناتومی، روانشناسی بالینی و غیره در این محیط بیمارستان ها باعث آشنایی آنها با وضعیت بیماران می شود.

وی گفت: باید زمانی برسد که همه نگاه ها در این رشته های علوم پزشکی به دانشگاه آزاد اسلامی باشد و این رشته ها در این دانشگاه آزاد اسلامی بدرخشند و اعتبار محسوب شوند.


گرداوری شده : جدید نیوز

کلیات طرح واگذاری اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها تصویب شد

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – منصور غلامی در این جلسه امروز شنبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بر تسریع در این فرایند بررسی و تصویب برنامه های درسی تاکید کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این هشتصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی اظهار داشت: باید شورای عالی برنامه ریزی را به سمت استاندارد سازی و تدوین سیاست های کلان سوق دهیم و تا حد ممکن اختیارات این حوزه به دانشگاه‌ها واگذار شود.

در این این جلسه، برنامه درسی دوره کارشناسی «مدیریت آماد» که توسط کمیته نظامی انتظامی پیشنهاد شده بود مطرح و به تصویب رسید.

همچنین کلیات طرح واگذاری اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مصادیق اختیارات در این حوزه معاونت آموزشی متناسب با جایگاه مراکز آموزش عالی در این نظام سطح بندی در این اسرع وقت مشخص و به دانشگاه های مجری ابلاغ شود.

در این ادامه، هشتصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، تعدادی از برنامه های پیشنهادی دانشگاه های سطح یک نیز با استناد به آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها به اطلاع و تایید شورای عالی برنامه ریزی رسید.

این برنامه ها از مهر ۱۳۹۷ در این تمامی دانشگاهها پس از کسب مجوز شورای گسترش آموزش عالی قابل اجرا است.

لینک منبع


گرداوری شده : جدید نیوز

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز