تبیلغات

سیّدمحمّد میرمحمّدی کیست ؟

سیّدمحمّد میرمحمّدی کیست ؟

رزومه – سیدمحمد میرمحمدی simap.atu.ac.ir/cv/8586504/ میرمحمدی سیدمحمد، الگوی نظارت وکنترل در این...

ادامه مطلب

جواب معمای اسم دختر و پسر

جواب معمای اسم دختر و پسر

مسافر تنها mahdif90.blogfa.com/ معما. یک پسری از دختری می پرسه نامت چیه؟ دختر جواب میده...

ادامه مطلب