تبیلغات

رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

دانلود پایان نامه رساله خانه کودک در این قالب word با کیفیت بسیار عالی در این ۱۲۶ صفحه به قیمت ۹۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

توضیحات رساله طراحی خانه کودک

چکیده :

کودکان موجودات مقدس و پاکی هستند که پا به هستی گذاشته اند . آنها لایقند زندگی کنند ، شاد و با طراوت باشند و با قوای درونی خود آشنا شدند و آنها را بپرورانند . با پرورش کودکانی پاک ، شاد و خلاق ،فردایی بهتر خواهیم داشت . کودکانی که مردان و زنان فردا خواهند شد ، امروز باید به درستی تربیت شوند و زندگی کردن را بیاموزند . خلاقیت جوهری است که پروردگار در این وجود تمامی انسانها گذارده است . می توان با اندک تدبیری این جوهر را پروراند و در این جهت رشد شخصی و جامعه به کار گرفت .در این این راه قدمی کوچک برداشته ایم . کودک ، روند رشد و فرآیند ذهنی و فیزیکی کودک را مطالعه کرده ایم .

عوامل تاثیر گذار بر او را شناخته ایم و چگونه پروراندن خلاقیت در این او را هدف طراحی این مجموعه قرار داده ایم .باشد که قدمی درست برداشته ایم و شاید تنها کودکی را دعا گوی خود سازیم .

Download The Childs Resume - رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

دانلود رساله خانه کودک

مقدمه :
کودکان به عنوان شهروندانی کاملا متفاوت ، نیاز به رشد و تکامل در این یک فضای معماری منطبق بر خصوصیات خود داشته ؛ بنابراین باید در این درجه اول بخاطر کودک و حتی تا حدی به وسیله کودک به تدریج تعادل بین فضای زندگی هر فرد و فرم های معمارانه که این فضا را می سازند ، برقرار کرد . و بنابراین نیازها ، علایق و معدودیت های آنها را درک کرده و به آنها پاسخ داد . اگر به درستی می دانستیم خلاقیت چیست ، آنگاه هر روز کودکانمان را طوری پرورش می دادیم که خلاقیت در این آنها تقویت شود . خلاقیت یک محصول نیست ، هر چند که حاصل آن در این شنیدن ، لمس کردن یا دیدن مشهود است . خلاقیت ، در این حقیقت فرآیند تفکر و عمل است ، روش خاص بخاطر زندگی است .

متفکرین خلاق واگرا هستند ، آنها می دانند که بخاطر حل یک مسئله بیش از یک راه است ، آنها می دانند که بخاطر یک پرسش بیش از یک پاسخ درست است . وقتی هم که به مانعی برمی خورند به دنبال راه هایی دیگر می گردند . متفکرین خلاق از بازی با یک فکر لذت می برند و هراسی از آزمون آن ندارند .وقتی خلاقیت را این گونه ببینیم به اهمیت آن در این آموزش کودکان پی می بریم . تفکر خلاق به کودک کمک می کند ، به آنها وقتی بزرگ می شوند و شغلی پیدا کرده و با دیگران کار می کنند کمک می کند و مهمتر از همه وقتی آنها محتاج رهایی از استرس یا تجدید قوا هستند نیز به کمک آنها می آید .

Childs thesis - رساله خانه کودک – بهمراه توضیحات و مطالعات

رساله طراحی خانه کودک

۱-۱ هدف موضوع

لحظات دوران کودکی از شیرینترین و زیباترین خاطرات زندگی هر فرد به شمار می رود . به طوری که هر فرد بزرگسال در این آرزوی تجربه مجدد آن می باشد . اساس شخصیت هر فرد در این این دوران شکل می گیرد . فرآیند رشد در این دوران کودکی تاثیر به سزایی در این شخصیت آنان دارد . و این فرآیند در این سال های اولیه زندگی متاثر عوامل بسیاری است که وظیفه ما و جامعه ایجاد موفقیتها و فضاهای مناسب جهت بهبود بخشیدن به این مهم است .

در این این راستا به کارگیری ضوابط و احکام طراحی منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک بسیار حائز اهمیت است .
در این بحث خانه های کودک ، بیشتر شاهد خانه های قدیمی و بعضا از کار افتاده هستیم که البته با رنگ و لعاب نه چندان جذاب به اصطلاح واکنش کاربری داده اند . فضاهایی که کودکان حتی اگر به آرامی در این آنها راه بروند به دیوار برخورد می کنند .در این واقع هدف از طرح ، ایجاد مکانی بخاطر بچه هاست که در این آن زندگی کنند ، با طراوت بخندند .

روابط دوستانه و اجتماعی شان را تقویت کنند و با امکانات موجود و آموزش های سرپرستان خلاقیت خود را شکوفا سازند تا شخصی مفید بخاطر جامعه و زندگی فردی خود باشد.

۱-۲- اهمیت موضوع

رشد کودک در این سال های اولیه ، زندگی خود دریافت می کنند و عنوان پایه و مبنا بخاطر یادگیری بعدی مورد استفاده قرار می گیرند .باید سعی کرد که کودک را دقیقا در این زمان مناسب یعنی در این زمانی که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در این شکوفایی استعدادهای ذاتی کودک می گذارد ، آموزش داد .حضور در این مهد کودک هایی که کیفیت مراقبت در این آنها بالاست باعث می شود که کودکان در این دوران دبستان سرشناس تر شوند . البته رابطه اندکی هم بین حضور زود هنگام در این مهد کودک و پرخاشگری و مهارت های اجتماعی ضعیف در این کودکان وجود دارد .مهد کودک باید ترکیب مناسبی از آموزش و مراقبت ، تحریک ، نگهداری و کار و بازی را ارائه دهند و برخی موارد حتی بخاطر کودکان ضروری است.

۱-۳- عوامل موثر در این شکل گیری خانه کودک

_ زمینه های فرهنگی و اجتماعی
_ تغییرات در این طرز زندگی افراد
_ نداشتن همبازی
_ کاهش تعداد افراد خانواده
_ حوادث طبیعی
_ اشتغال مادران
_ گروه های بازی
۲- آمادگی بخاطر یادگیری های مدرسه ای
۳ – نیازهای طبیعی کودکان
۴ – نیازهای ویژه افراد

فهرست مطالب رساله خانه کودک

مقدمه ۱
فصل اول : معرفی موضوع ۲
۱-۱ هدف موضوع ۳
۱-۲- اهمیت موضوع ۳
۱-۳- عوامل موثر در این شکل گیری خانه کودک ۳

فصل دوم : مفاهیم اساسی در این روانشناسی رشد ۵
۲-۱ تعریف رشد ۶
۲-۲- ماهیت رشد در این انسان ( اصول رشد ) ۶
۲-۳- نظریه پردازان روانشناسی رشد ۷
۲-۳-۱- نظریه پردازان پیاژه ۷
۲-۳-۱-۱- جنبه شناختی ۷
۲-۳-۱-۱-۱- کارکرد نشانه ای و تقلید ۸
۲-۳-۱-۱-۱- کارکرد نشانه ای ۸
۲-۳-۱-۲- رشد شخصیت ۱۳
۲-۳-۱-۳- مراحل تحول روانی از دید پیاژه ۱۳
۲-۳-۲- نظریه اریکسون ( اصل اپی ژنتیک ) ۱۴
۲-۳-۲-۱- جنبه های گوناگون تحول ۱۵
۲-۳-۲-۲- عوامل تحول روانی ۱۵
۲-۳-۲-۳- تحول خود ۱۵
۲-۳-۲-۴- دید کلی درباره تحول روانی ۱۶
۲-۴- فرآیند رشد ۱۶
۲-۴- ۱- تعامل اجتماعی و عاطفی ۱۶
۲-۴-۲- اجتماعی شدن ۱۷
۲-۵- خصوصیات کودکان به تفکیک گروه های سنی ۱۷
۲-۵-۱- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک شیرخوار( ۳ تا ۱۸ ماه ) ۱۸
۲-۵-۱-۱- رشد جسمانی و عاطفی کودک ۳ تا ۵ ماهه ۱۸
۲-۵-۱-۲- رشد جسمانی و عاطفی کودک ۶ تا ۷ ماهه ۱۸
۲-۳-۱-۳- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۸ تا ۱۱ ماهه ۱۹
۲-۵-۱-۴- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۱۲ تا ۱۸ ماهه ۱۹
۲-۵-۱-۵- رشد همه جانبه کودک ۱۶ تا ۱۸ ماهه ۲۰
۲-۵-۲- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( ۱٫۵ تا ۳ سال ) ۲۰
۲-۵-۲-۱- رشد همه جانبه کودک ۱٫۵ تا ۲ سال ۲۰
۲-۵-۲-۲- رشد همه جانبه کودک ۲ تا ۲٫۵ سال ۲۰
۲-۵-۲-۳- رشد همه جانبه کودک ۲٫۵ تا ۳ سال ۲۱
۲-۵-۳- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( ۳ – ۶ ساله ) ۲۱
۲-۵-۳-۱- کودکان ۳ – ۴ ساله ۲۱
۲-۵-۳-۱-۱- خصوصیات جسمانیک کودک ۴ – ۳ ساله ۲۱
۲-۵-۳-۱-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) ۴ – ۳ ساله ۲۲
۲-۵-۳-۱-۳- خصوصیات عاطفی ، اجتماعی کودک ۴ – ۳ ساله ۲۳
۲-۵-۳-۲- کودکان ۵ – ۴ ساله ۲۴
۲-۵-۳-۲-۱- خصوصیات جسمانی کودک ۴ – ۵ ساله ۲۴
۲-۵-۳-۲-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی کودک ۵ – ۴ ساله ) ۲۴
۲-۵-۳-۲-۳- خصوصیات عاطفی کودک ۵ – ۴ ساله ۲۵
۲-۵-۳-۲-۴- خصوصیات اجتماعی کودک ۵ – ۴ ساله ۲۶
۲-۵-۳-۳- کودکان ۶ – ۵ ساله ۲۶
۲-۵-۳-۳-۱- خصوصیات جسمانی کودک ۶ – ۵ ساله ۲۶
۲-۵-۳-۳-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) کودک ۶ – ۵ ساله ۲۷
۲-۵-۳-۳-۳- خصوصیات عاطفی کودک ۶ – ۵ ساله ۲۸
۲-۶- جمع بندی ۲۹

فصل سوم : مراکز پیش از دبستان ۳۰
۳-۱- آموزش پیش دبستانی : ۳۱
۳- ۲- تجهیزات مراکز پیش دبستانی ۳۲
۳-۳- اهداف آموزش پیش از دبستان ۳۲
۳-۴- مبنای اجرای برنامه آموزش پیش دبستانی ۳۲
۳-۴-۱- فعالیت ها و بازی های آموزش کودکان ۳۳
۳-۴-۱-۱- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی شیرخوار ۳۳
۳-۴-۱-۲- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا ۳۳
۳-۴-۱-۳- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نو باوه ۳۳
۳-۴-۲- آموزش های اجتماعی در این مرحله پیش دبستانی ۳۴
۳-۴-۳- هنر و زمینه سازی رشد کودک ۳۴
۳-۴-۴- آموزش و تسهیل یادگیری زبان ۳۴
۳-۵- جمع بندی ۳۴

فصل چهارم : معماری بستر ارتباط کودک وبازی ۳۵
۴-۱ معماری بستر ارتباط کودک و بازی ۳۶
۴-۱-۱- معیارهای کیفیت فضایی ۳۶
۴-۱-۱-۱- پیدایش و برقراری مکان ها ۳۷
۴-۱-۱-۲- زمان و مسیر ۳۷
۴-۱-۱-۳- جز و کل ۳۷
۴-۱-۱-۴- فرم ۳۸
۴-۱-۱-۵- هماهنگی ۳۸
۴-۱-۱-۶- رنگ ۳۸
۴-۱-۱-۷- علائم ۳۸
۴-۳- کودک و فضا: ۴۰
۴-۳-۱- دریافت حسی کودک در این فضا ۴۱
۴-۳-۲- نیاز به تملک فضا ۴۲
۴-۴- کودک و بازی ۴۲
۴-۴-۱- انگیزه بازی ۴۳
۴-۴-۲- قوانین بازی ۴۳
۴-۴-۳- بازی یک از روش های آموزشی ۴۴
۴-۴-۴- خطرات آموزشی از طریق بازی ۴۴
۴-۴-۵- هدف بازی ۴۵
۴-۴-۲- طبقه بندی بازی ها بر اساس پیچیدگی و تنوع ۴۶
۴-۴-۲-۱- پیچیدگی ۴۶
۴-۴-۲-۲- تنوع ۴۷
۴-۵- الگوهای شهری از نگاه کریستوفر الکساندر ۴۸
۴-۵-۱- الگوی ۵۷ : ( کودک در این شهرchildren in the city) 48
۴-۵-۲- الگوی ۸۶ ( خانه کودک children home ) 49
۴-۵-۳- الگوی ۱۳۷ ( محوطه کودکchildren realm) 49
۴-۵-۴- الگو ۶۱ ( میدان های کوچک عمومیsmall public squares ) 50
۴-۵-۵- الگوی ۲۰۳ ( غارهای کودکان children caves ) 53
۴-۶- جمع بندی ۵۴

فصل پنجم : نمونه های موردی ۵۵
۵-۱ باغ حلزونی سبز ; کودکستانی زیبا در این ویتنام ۵۶
۵-۲ طراحی خلاقانه مهدکودک بهار توسط Joey Ho Design 61
۵-۳ طراحی خلاقانه ونوآورانه مهدکودک کچ ۶۶
۵-۴ کودکستان بریوزار ۷۴
۵-۵ نتیجه گیری ۸۵

فصل ششم : کیفیت و معیارهای طراحی ۸۶
۶-۱- خصوصیات سیستم فضاهایی طراحی شده بخاطر کودکان ۸۷
۶-۱-۱- فضاهای طبیعی ۸۷
۶-۱-۲- فضاهای باز ۸۷
۶-۳- فضاهایی راهها ۸۸
۶-۱-۴- فضاهایی بخاطر ماجراجویی ۸۸
۶-۱-۵- فضاهای مخفی ۸۸
۶-۱-۶- ساختارهای بازی ۸۸
۶-۲- حفظ نکات روانشناختی ۸۹
۶-۲-۱- اثرات سر و صدا ۸۹
۶-۲-۲- دما و اثرات آن ۸۹
۶-۲-۳- اثرات نور و روشنایی ۸۹
۶-۲-۴- عوامل زیبایی شناختی ۹۰
۶-۳-۱- مکان یابی ۹۰
۶-۳-۲- رابطه با بیرون ۹۱
۶-۳-۳- رابطه پر و خالی ۹۱
۶-۳-۴- عناصر اصلی ۹۱
۶-۳-۴-۱- فضاهای ورودی ۹۳
۶-۳-۴-۲- فضاهای بازی کودکان ۹۳
۶-۳-۴-۳- فضای خدماتی ۹۷
۶-۴-۴-۴- فضای بزرگسالان ۹۸
۶-۴- جمع بندی ۹۹

فصل هفتم : ابعاد ، ضوابط ، طراحی ۱۰۰
۷-۱- ابعاد بدن کودکان ۱۰۱
۷-۲-۱-درب ها ۱۰۲
۷-۲-۲- پنجره ۱۰۲
۷-۳- ضوابط و ابعاد تجهیزات ایستاده ۱۰۳
۷-۴- طراحی فضای باز بخاطر بازی کودکان ۱۰۴
۷-۴-۱- نوع پوشش زمین بازی کودکان ۱۰۴
۷-۴-۱-۱- عملکرد ۱۰۴
۷-۴-۱-۲- اقتصاد ۱۰۴
۷-۴-۱-۳- دوام ۱۰۴
۷-۴-۱-۵- نگهداری ۱۰۴
۷-۴-۱-۶- ایمنی ۱۰۴
۷-۴-۲- تجهیزات و وسایل فضای بازی کودکان ۱۰۵
۷-۴-۳- اصول طراحی زمین های بازی کودکان ۱۰۵
۷-۴-۳-۱- بکارگیری پوشش گیاهی ۱۰۶
۷-۴-۳-۲- مشخصات و اصول وسایل بازی ۱۰۷
۷-۵- جمع بندی ۱۰۸

فصل هشتم اقلیم شناسی ۱۰۹
۱-۸ -مطالعات جغرافیایی ۱۱۰
۱-۱-۸ – موقعیت جغرافیایی استان فارس ۱۱۰
۲-۱-۸موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز ۱۱۰
۳-۱-۸مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز ۱۱۱
مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز -۴-۱-۸ ۱۱۱
۸-۲-ویژگی اب و هوایی شیراز ۱۱۲
۸-۳-تحلیل بستر ۱۱۲
۸-۳-۱-موقعیت زمین در این شهر و منطقه ۱۱۲
۸-۳-۲-موقیعت زمین در این منطقه ۱۱۳
۳شکل ظاهری زمین-۳-۸ ۱۱۳
۸-۳-۴-توپوگرافی و شیب زمین ۱۱۴
۸-۳-۵-دسترسی ۱۱۴
۸-۳-۶-محیط ۱۱۷
۹-۱- بخش اصلی ۱۱۹
۹-۱-۱- بخش اداری شامل ۱۱۹
۹-۱-۲- بخش های کودکان ۱۲۰
۹-۱-۳- فضای مشترک ۱۲۰
۹-۲- برنامه فیزیکی ۱۲۰
منابع و مناخذ ۱۲۲
منابع انگلیسی ۱۲۳

فهرست تصاویر رساله خانه کودک

تصویر ۱ – فضای درونی مهد کودک ۵۰
تصویر ۲ – فضای درونی مهد کودک ۵۰
تصویر ۳ – فضای درونی مهد کودک ۵۱
تصویر ۴ – فضای درونی مهد کودک ۵۲
تصویر۵- فضای درونی مهد کودک ۵۲
تصویر۶- فضای درونی مهد کودک ۵۲
تصویر۷-باغ حلزونی سبز ۵۷
تصویر۸-باغ حلزونی سبز ۵۸
تصویر۹-باغ حلزونی سبز ۵۸
تصویر۱۰-باغ حلزونی – معماری ساختمان ۵۹
تصویر۱۱-باغ حلزونی – معماری ساختمان ۵۹
تصویر۱۲-باغ حلزونی – معماری ساختمان ۶۰
تصویر۱۳-مهد کودک بهار ۶۱
تصویر۱۴- مهد کودک بهار ۶۲
تصویر۱۵- مهد کودک بهار ۶۳
تصویر۱۶- مهد کودک بهار – سالن وزرشی ۶۴
تصویر۱۷- مهد کودک بهار – سالن ورشی ۶۴
تصویر۱۸- مهد کودک بهار – سالن وزرشی- سرویس بهداشتی ۶۵
تصویر۱۹- مهد کودک گچ ۶۷
تصویر۲۰- مهد کودک گچ ۷۰
تصویر۲۱- مهد کودک گچ- پلان ۷۳
تصویر۲۲- مهد بریوزار ۷۶
تصویر۲۳- مهد کودک بریوزار – فضای درونی ۸۰
تصویر۲۴- بریوزار ۸۱
تصویر۲۵- ایزومتریک پلان مهدکودک ۸۵
تصویر۲۶- موقعیت زمین در این منطقه ۱۱۳
تصویر۲۶- موقعیت زمین در این منطقه ۱۱۳

جهت دانلود پایان نامه رساله خانه کودک از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در این سال ۹۶

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی

.

۲۹ آبان ۹۶ – قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ۹۵.۸.۲۱ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
با عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم ، به اطلاع میرساند جهت تشکیل پرونده در این هسته گزینش خواهشمند است طبق جدول اعلامی به هسته گزینش دانشگاه واقع در این خیابان طالقانی غربی ، خیابان هنر(زایشگاه) ، ابتدای کوچه جامی ، پلاک ۲۹ مراجعه نمایند. مقتضی است جهت هماهنگی و تسریع در این امور فقط در این روزهای مشخص شده و از ساعت ۸ الی ۱۲ مراجعه صورت پذیرد.
ردیف رشته شغلی تاریخ مراجعه
۱- رشته شغلی پرستاری شاغل در این بجنورد ۹۶/۹/۴
۲- سایر رشته ها شغلی شاغل در این بجنورد ۹۶/۹/۵
۳- رشته شغلی پرستاری شاغل در این شیروان ۹۶/۹/۶
۴- سایر افرادی که موفق به مراجعه نشده اند ۹۶/۹/۷
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در این هسته گزینش :
۱- تکمیل فرم اطلاعات فردی : این فرم در این آخر همین صفحه موجود می باشد. خواهشمند است این فرم را بصورت پشت و رو پرینت گرفته و با دقت و با خودکار آبی تکمیل و در این روز مقرر تحویل نمایید. حضور خود داوطلب جهت امضا و ارائه فرم مذکور به هسته گزینش الزامی می باشد.
۲- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
۳- اصل و تصویر کارت ملی
۴- سه قطعه عکس جدید ۴*۳ پشت نویسی شده
۵- اصل و تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل
در این صورت وجود مدارک تکمیلی ذیل نیز آورده شود:
۱- ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در این مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله
۲- ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی
۳- گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و … در این سطح استان، کشور یا بین المللی
۴- ارائه گواهی ایثارگری بخاطر جانبازان و ایثارگران و فرزندان شاهد و و ایثارگر
۵-کارت عضویت در این بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)
۶- گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل )
۷- گواهی نامه مهارتهای هفتگانه رایانه ICDL از مراکز معتبر و یا ارائه گواهی هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه

بخاطر دریافت فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک کنید
بخاطر مشاهده اسامی ۱ برابر ظرفیت قطعی اینجا کلیک کنید
بخاطر مشاهده اسامی غیر ۷ خوشه شغلی اینجا کلیک کنید
بخاطر مشاهده اسامی ۱ برابر ظرفیت اصلی اینجا کلیک کنید


۲۳ مهر ۹۶ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکز
با عنایت به برگزاری سومین ازمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در این تاریخ ۹۵/۰۸/۲۱ پیرو اطلاعیه مورخ ۹۵/۰۹/۲۰ و اطلاعیه‌های بعدی در این تاریخ ۳، ۵، ۱۳، ۱۹، ۲۴ و ۹۵/۱۱/۲۷ و ۱، ۸، ۱۸، ۲۱ و ۹۵/۱۲/۲۵ و ۹۶/۰۱/۲۱، ۹۶/۰۳/۳۱، ۹۶/۰۴/۱۱، ۳/۵/۱۳۹۶، ۹۶/۰۵/۲۵، ۹۶/۰۶/۲۹ و ۹۶/۰۷/۱۱ در این رابطه با نتایج شغل محل‌های دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نتیجه شغل محل‌ها (بجز ۷ خوشه شغلی) دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه، بوشهر، تربت جام، گیلان و یاسوج که نتایج آنها نهایی و مورد تایید قرار گرفته بخاطر سیر سایر مراحل استخدامی اعلام می‌گردد.
بدیهی است سایر رشته شغل‌محلهای باقیمانده که فرایند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده‌ است، متعاقباً اعلام خواهد شد.


۱۵ مهر ۹۶ – فراخوان سراسری جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از بهمن ماه ۹۶

دکتر سید علی حسینی، رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت از اعلام فراخوان جذب هیات علمی بالینی و علوم پایه در این دانشگاه های علوم پزشکی در این بهمن ماه ۹۶ خبر داد.
دکتر سیدعلی حسینی افزود: ما در این وزارت بهداشت جلسات متمادی و بیش از ۵ جلسه با سازمان امور اداری و استخدامی داشته ایم و توجیهات لازم را که چه تعداد هیات علمی در این گروه های علوم بالینی و علوم پایه نیاز داریم را به اطلاع آنها رسانده ایم. امیدواریم دلایل توجیهی که بخاطر مجوز جذب هیات علمی اعلام کرده ایم، مورد قبول واقع شود.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۱۶ شهریور ۹۶ – استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکي دزفول در این نظر دارد جهت تامین نیروی کمک پرستاری در این بیمارستان های دکتر گنجویان شهرستان  دزفول،- نظام مافی شهرستان شوش و کارون شهرستان گتوند، از بین افراد بومی که دارای شرایط احراز مندرج در این این آگهی می باشند. از طريق برگزاري آزمون و  مصاحبه، بصورت شرکتی پیمانکاری (خرید خدمات) بکار گیری نمايد.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۱۶ شهریور ۹۶ – استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز در این مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه بیمه روستایی از واجدین شرایط، تعدادی پزشک، کاردان و کارشناس مامایی به صورت قرارداد بیمه روستایی با شرایط ویژه ، جذب نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۴۲۹۴۵۰-۰۵۴ واحد نیروی انسانی معاونت بهداشتی دانشگاه تماس حاصل فرمایند.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۴ شهریور ۹۶ – استخدام بهورز در این دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت در این اجرای مجوز شماره ۷۳۶۱/۲۰۹/د مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ معاونت محترم توسعه و مدیریت و منابع وزارت متبوع و از محل مجوز استخدامی شماره۳۸۶۷۰ مورخ ۱۸/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در این واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی و دستور العمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در این سال ۹۶ جهت تحصیل در این مراکز آموزش بهورزی شهرستانهای (جیرفت،کهنوج ، عنبرآباد ، قلعه گنج ، رودبارجنوب ، منوجان و فاریاب ) تعداد ۱۱۴ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی و تخصصی، مصاحبه و گزینش بخاطر پذیرش رشته شغلی بهورزی به صورت پیمانی استخدام می نماید.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۳۱ مرداد ۹۶ – استخدام کارشناس کامپیوتر ،کارشناس اتاق عمل، کارشناس هوشبری، پرستار، کمک پرستار، ماما، مهندسی صنایع، اپراتور تلفن، راننده، نگهبان و امور خدماتی 

پیرو آگهی مورخه ۰۷/‏۰۵/‏۹۶‬ و اطلاعیه های شماره ۱ و ۲ و۳ و۴ موارد ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد.
نظر به کثرت شرکت کنندگان و تداخل آزمون فوق با فرایند آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور، آزمون آگهی مذکور به صورت مرحله ای و بر حسب رشته های شغلی به شرح ذیل برگزار خواهد شد:
الف- زمان توزیع کارت الکترونیکی ورود به جلسه آزمون هشت رشته شغلی شامل: پرستار- کارشناس اتاق عمل- کارشناس علوم آزمایشگاهی- کارشناس هوشبری- ماما – کارشناس کامپیوتر – مهندسی صنایع- متصدی خدمات مالی– در این روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخه ۶، ۷ و ۸ شهریورماه بوده و زمان بر گزاری آزمون راس ساعت ۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخه ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ در این سالن های پیامبر اعظم (ص) و امام علی (ع) دانشگاه واقع در این اردبیل- میدان جانبازان – خیابان دانشگاه – روبروی دانشگاه پیام نور – محل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خواهد بود.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۱۸ مرداد ۹۶ – جذب نیروی قرار دادی طرح پزشک خانواده در این دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
به گزارش روابط عمومی ۳ نیروی قراردادی در این رشته های بهداشت خانواده ، پرستار و مبارزه با بیماری ها جذب می شود.
رئیس اداره توسعه سازمان و منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اعلام این خبر گفت :داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در این رشته بهداشت، کارشناسی پرستاری و کارشناسی مبارزه با بیماری ها می توانند در این این آزمون ثبت نام کنند.
محمود شیخ امیرلو با بیان اینکه صرفا از داوطلبان بومی شهرستان اسفراین ثبت نام به عمل می آید افزود : داشتن حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۳۲ سال سن تا تاریخ انتشار آگهی از شرایط اختصاصی داوطلبان است.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام از داوطلبان از ۱۶ مرداد آغاز و به مدت یک هفته تا ۲۱ مرداد ادامه دارد گفت : علاقه مندان می توانند بخاطر ثبت نام به منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسفراین مراجعه کنند.
رئیس اداره توسعه سازمان و منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت : افراد واجد شرایط از طریق برگزاری مصاحبه حضوری در این حیطه های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش ، به صورت قرارداد پزشک خانواده جذب می شوند.
محمود شیخ امیرلو از برگزاری این آزمون در این ۲۲ مرداد ساعت ۹ صبح خبرداد.


۱۱ تیر ۹۶ – اطلاعیه سازمان سنجش در این خصوص تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در این برخی از رشته محل‌های سومین آزمون استخدامی متمرکز در این سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام بررسی مدارک و سایر مراحل گزینش)

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در این سومین آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱) می‌رساند که وزارت بهداشت در این نظر دارد به منظور تکمیل ظرفیت در این برخی از رشته محل‌ها، نسبت به انتخاب و پذیرش از بین شرکت‌کنندگان دارای حد نصاب که در این نتایج اعلام شده قبلی پذیرش نشده‌اند بر اساس اولویت‌های بومی و نمرات فضلی (پس از برسی و تأیید مدارک ارائه شده) اقدام نماید.
در این این راستا از شرکت‌کنندگان دارای اولویت حسب مورد از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای ظرفیت، جهت بررسی مدارک، دعوت به عمل خواهد آمد. لذا متقاضیان لازم است به منظور اطلاع از نحوه معرفی افراد مشمول و متعاقباً زمان و مکان حضور افراد بخاطر بررسی مدارک به سایت دانشگاه علوم پزشکی مربوطه مراجعه نمایید.
نکات مورد توجه:
۱. بدیهی است دعوت ازداوطلب توسط هریک از دانشگاه های علوم پزشکی بخاطر بررسی مدارک به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌گردد و شرایط کلیه دعوت‌شوندگان در این مقایسه با سایر داوطلبان دارای سهمیه مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پذیرش نهایی به ترتیب نمرات فضلی افراد و با توجه به ظرفیت مورد نیاز، تعیین خواهد شد. همچنین در این صورت نقص در این مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، هیچ گونه اعتراضی از طرف داوطلب وارد نخواهد بود.
۲. درصورت دعوت از داوطلب عدم مراجعه در این زمان مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام می‌باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.
۳. اعلام نتیجه نهایی از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به طریق مقتضی صورت خواهد گرفت. لذا تا زمان اعلام نتایج نهایی از مراجعه حضوری به سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور و یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اکیداً خودداری نمایید و درصورت هرگونه سوال منحصراً می توانید با دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط تماس حاصل نموده و یا مراجعه نمایید.


۱۱ تیر ۹۶ – استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان در این سال ۹۶

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود براساس مجوز شماره /۲۰۹/۱۹۶۷/د مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات جاری ، تعداد ۱۵۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و با احراز صلاحیت های عمومی و براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی تحت پوشش شرکت پیمانکاری بخاطر خدمت در این بیمارستان های تابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اقدام به استخدام کارشناس بهداشت ،کارشناس تغذیه، پرستار، ماما، بهدار، کارشناس توانبخشی، کارشناس تجهیزات پزشکی، کاردان یا کارشناس اتاق عمل، هوشبری، آزمایشگاه، مدارک پزشکی می نماید.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۴ تیر ۹۶ – استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این سال ۹۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در این نظر دارد براساس مجوزهای صادره جهت تامین نیازهای واحد های تابعه خود تعداد ۱۷۲ نفر را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی ، تخصصی و گزینش در این قالب خرید خدمات (شرکتی)، با در این نظرگرفتن شرایط مندرج در این آگهی، از بین افراد واجد شرایط از طریق موسسه کارآفرینان آوا سلامت بکارگیری نماید .

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۳ تیر ۹۶ – استخدام جدید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این سال ۹۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود در این راستای اجرای جامع و کامل طرح تحول سلامت در این مناطق تحت پوشش و به منظور ارئه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به مراجعین محترم ، از فرهیختگان متخصص و فوق تخصص و فلوشیپ دارای بوردتخصصی در این رشته های ذیل در این قالب عقد قرارداد ماده ۸۸ و سایر روش های موجود دعوت به همکاری به عمل می آورد.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۱ تیر ۹۶ – استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در این سال ۹۶

شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی بهساز پاکان پیام برنده شده در این مناقصه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه در این نظر دارد جهت ارائه خدمات تخصصی در این واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه، افراد واجد شرایط را از طریق فراخوان، شناسایی و بعد از برگزاری آزمون، بصورت قراردادی (بخش خصوصی) اقدام به استخدام کارشناس شبکه ،کارشناس نرم افزار، کارشناس امور آموزشی، کارشناس روابط عمومی، کارشناس فناوری اطلاعات و آمار، کارشناس خدمات آموزشی، کارشناس تجهیزات پزشکی، کارشناس امور فرهنگی و روانشناس نماید .

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۱ تیر ۹۶ – استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان در این ۴ ردیف شغلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در این نظر دارد تامین نیروی خدماتی – پشتیبانی مورد نیاز در این بیمارستان جدید التاسیس الغدیر ابهر را به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید.
بدین جهت متقاضیان واجد شرایط زیر می توانند در این این آگهی ثبت نام نموده و در این آزمون توانمندی های عمومی که توسط دانشگاه بعمل خواهد آمد شرکت نمایند.

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۲۴ خرداد ۹۶ – استخدام بهورز در این دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی لرستان بخاطر تامین نیروی انسانی مورد نیاز در این واحدهای تحت پوشش خود طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی بخاطر به کارگیری افراد در این دستگاه های اجرایی در این نظر دارد با توجه به تبصره ۶ ماده ۳۴۴ آئین نامه اداری ،استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه و همچنین تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز تعداد ۹۹ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی ،تخصصی ،مصاحبه وگزینش بخاطر پذیرش رشته شغلی بهورزی به صورت قراردادی  به شرح فایل ذیل بکارگیری  نماید .

جهت مشاهده نوشته کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۲۸ اردیبهشت ۹۶ – اطلاعیه‌ سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱

با عنایت به برگزاری سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در این تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پیرو اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعیه های بعدی در این تاریخ  ۳، ۵، ۱۳، ۱۹، ۲۴ و ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و ۸،۱، ۲۱،۱۸ و ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۶/۱/۲۱ در این رابطه با نتایج ۷ خوشه شغلی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شغل محلهای رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز (کدهای ۱۱۱۸۱، ۱۱۱۸۳، ۱۱۱۸۵۵ و ۱۱۱۸۹)، خراسان رضوی (کدهای ۱۱۳۶۷، ۱۱۳۶۸، ۱۱۳۷۴، ۱۱۳۷۵، ۱۱۳۸۱، ۱۱۳۸۸ و ۱۱۳۸۹)، خراسان شمالی(کد ۱۱۵۸۰)، سبزوار، لرستان و همدان وشغل محلهای رشته مامائی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، ایران، تبریز، جدید، شیراز، فسا، ومشهد و همچنین شغل محلهای فوریتهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی آبادان، اردبیل، جندی شاپوراهواز، بابل، بوشهر، بهبهان، تربت حیدریه، خراسان شمالی، درفول، زابل، زاهدان، سبزوار، گناباد، همدان، یاسوج و یزد که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرار گرفته است بخاطر سیر سایر مراحل استخدامی اعلام می گردد.

بدیهی است سایر رشته شغل محلهای باقیمانده که فرآیند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

بخاطر مشاهده اطلاعیه در این سایت سنجش اینجا کلیک نمایید

لطفا به این مطلب رای دهید

[رای ها: ۱۶ امتیاز: ۴٫۲]


گرداوری شده : جدید نیوز

استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این خراسان جنوبی

استخدام مربی فرهنگی و خدمات در این کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در این سطح استان به شرح جدول زیر در این قالب نیروی شرکتی از بین واجدین شرایط بومی هر شهرستان / منطقه (نیروی خدمات با مدرک تحصیلی دیپلم ، حداقل سن ۲۰ و حداکثر ۳۰ سال ) اقدام به استخدام مربی فرهنگی ،هنری و ادبی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در این یکی از رشته های علوم انسانی و هنر حداقل سن ۲۰ و حداکثر ۵ سال تمام با داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می نماید

در این صورت به حد نصاب رسیدن داوطلبین ، مراحل جذب از طریق آزمون و مصاحبه و در این غیر این صورت از طریق مصاحبه تخصصی خواهد بود

ردیف شهرستان محل خدمت عنوان مورد نیاز تعداد جنسیت
۱ بشرویه مربی فرهنگی ۱ مرد/زن
۲ خدمات ۱ مرد
۳ بیرجند خدمات ۱ مرد
۴ درمیان مربی فرهنگی ۱ زن
۵ مربی پاره وقت هنری ۱ زن
۶ مربی پاره وقت ادبی ۱ زن
۷ سرابان مربی فرهنگی ۲ مرد/زن
طبس مربی فرهنگی سیار روستایی دستگردان ۱ مرد
مربی فرهنگی ۱ مرد/زن
مربی پاره وقت هنری ۱ مرد/زن
خدمات ۱ مرد
فردوس مربی فرهنگی ۱ مرد/زن
مربی پاره وقت ادبی ۱ زن
نهبدان خدمات ۱ مرد
مربی پاره وقت هنری ۱ زن

متقاضیان مدارک خود را شامل کپی تمامی صفحات شناسنامه ، کپی کارت ملی ، کپی کارت پایان خدمت ویژه آقایان ، کپی مدرک تحصیلی و تصویر گواهینامه پایه ۲ ویژه مربی سیار از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ ۹۶/۹/۱ به نشانی بیرجند ، خیابان غفاری – خیابان یاس – پلاک ۴۴ – امور اداری کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال نمایند

لطفا به این مطلب رای دهید

[رای ها: ۱ امتیاز: ۵]


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

Examples of questions in the history of Iranian art and culture  - نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

دانلود نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در این اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران

بر اساس ترکیب و تکنیک جام مارلیک زمان ساخت آن به چه قرونی نسبت داده می شود؟

۱-پنجم و چهارم قبل از میلاد   ۲-هزاره سوم قبل از میلاد

۳-دوازدهم و یازدهم قبل از میلاد    ۴-قرون وسطی

از کدام فرهنگ دوره شهرنشینی الواح گلی پروتو – ایلامی و نقش مهرهایی یافت شده که موید ارتباط آنها با شوش است؟

۱-تل باکون   ۲-تپه یحیی   ۳-تپه سیلک   ۴-شهر سوخته

جالب ترین شی بدست آمده از تپه حسنلو کدام است؟

۱-جامی از طلا که روی آن صحنه های مختلفی در این دو ردیف برجسته کاری شده است.

۲-مجموعه ای از اشیای برنزی است.

۳مجسمه الهه ای که بر روی دو قوچ ایستاده است.

۴-دو قطعه تبر تزیینی از جنس مفرغ است.

با پیدایش سلسله های انشانی کدام دوره ایلام آغاز می گردد؟

۱-ایلام قدیم   ۲-ایلام جدید   ۳-ایلام متقدم   ۴-ایلام میانی

در این دوران ایلام قدیم پیکره های انسانی را از چه جنسی می ساختند؟

۱-خمیر شیشه   ۲-برنز   ۳-گل و سنگ   ۴-مس و مفرغ

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در این رابطه با این مطلب دارید در این قسمت نظرات بیان کنید تا در این اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

کد درس : ۱۸۱۰۰۹۴

رشته تحصیلی : کتابت و نگارگری ، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه) ، هنرهای صناعی (گرایش سفال) ، هنرهای صناعی (گرایش فلز) ، هنرهای صناعی (گرایش کاشی) ، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق) ، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) ، کتابت و نگارگری (گرایش خوشنویسی) ، کتابت و نگارگری (گرایش طراحی سنتی و تذهیب) ، کتابت و نگارگری (گرایش نگارگری) ، کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگاری ، هنرهای صناعی

جهت دانلود نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

Examples of questions in the history of Iranian art and culture  - نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

دانلود نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در این اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران

بر اساس ترکیب و تکنیک جام مارلیک زمان ساخت آن به چه قرونی نسبت داده می شود؟

۱-پنجم و چهارم قبل از میلاد   ۲-هزاره سوم قبل از میلاد

۳-دوازدهم و یازدهم قبل از میلاد    ۴-قرون وسطی

از کدام فرهنگ دوره شهرنشینی الواح گلی پروتو – ایلامی و نقش مهرهایی یافت شده که موید ارتباط آنها با شوش است؟

۱-تل باکون   ۲-تپه یحیی   ۳-تپه سیلک   ۴-شهر سوخته

جالب ترین شی بدست آمده از تپه حسنلو کدام است؟

۱-جامی از طلا که روی آن صحنه های مختلفی در این دو ردیف برجسته کاری شده است.

۲-مجموعه ای از اشیای برنزی است.

۳مجسمه الهه ای که بر روی دو قوچ ایستاده است.

۴-دو قطعه تبر تزیینی از جنس مفرغ است.

با پیدایش سلسله های انشانی کدام دوره ایلام آغاز می گردد؟

۱-ایلام قدیم   ۲-ایلام جدید   ۳-ایلام متقدم   ۴-ایلام میانی

در این دوران ایلام قدیم پیکره های انسانی را از چه جنسی می ساختند؟

۱-خمیر شیشه   ۲-برنز   ۳-گل و سنگ   ۴-مس و مفرغ

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در این رابطه با این مطلب دارید در این قسمت نظرات بیان کنید تا در این اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

کد درس : ۱۸۱۰۰۹۴

رشته تحصیلی : کتابت و نگارگری ، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه) ، هنرهای صناعی (گرایش سفال) ، هنرهای صناعی (گرایش فلز) ، هنرهای صناعی (گرایش کاشی) ، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق) ، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) ، کتابت و نگارگری (گرایش خوشنویسی) ، کتابت و نگارگری (گرایش طراحی سنتی و تذهیب) ، کتابت و نگارگری (گرایش نگارگری) ، کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگاری ، هنرهای صناعی

جهت دانلود نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز